اقتصاد رفتاری : وقتی که روانشناسی و اقتصاد با هم ترکیب میشوند

اقتصاد رفتاری : وقتی که روانشناسی و اقتصاد با هم ترکیب میشوند

Behavioral Economics: When Psychology and Economics Collide

Behavioral economics is the scientific study of decision making, and of the related topics of valuation, exchange, and interpersonal interactions. Drawing on methods from psychology, sociology, neurology, and economics, this remarkable discipline illuminates one of the most deeply fundamental activities of human existence: the decision process

download-p1

download-p2

download-p3

download-p4

download-p5

download-p6

download-p7

download-p8

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *