دسته: مشاوره تلفنی

مهتاب آجربندیان ۰

مهتاب آجربندیان

مهتاب آجربندیان کارشناس ارشد مشاوره سوابق حرفه ای و شغلی  مشاور دانشگاه آزاد مشاور کلینیک مشاوره تار و پود حیات مشاور کلینیک مشاوره بینش مشاور در کلینیک بیماری‏های پستان دوره های گذرانده شده رفتار...

خانم زهرا امام ۰

سرکار خانم زهرا امام

سرکار خانم زهرا امام روانشناس سوابق حرفه ای و شغلی  -رواندرمانگر ومشاور مرکز مشاوره یسنا -مشاور بیمارستان فوق تخصصی قلب جماران. -رواندرمانگر  ومشاور درمانگاه دانش (وابسته به وزرات بهداشت ودرمان). – مشاور کلینیک روانشناسی...

دکتر مریم متقیان ۰

دکتر مریم متقیان

دکتر مریم متقیان دکترای روانشناسی سوابق حرفه ای و شغلی  روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه بوعلی سینا همدان روانشناس مرکزمداخله در بحران (اورژانس اجتماعی) روانشناس شورای حل اختلاف روانشناس مشاوره تلفنی و خطوط ۱۲۳ و...

دکتر خزعل ۰

دکتر خزعل

دکتر خزعل دکترای روانشناسی و هیپنوتیزم درمانی بالینی سوابق حرفه ای و شغلی  موسس و مدیر انجمن و مرکز روانکاوان آبادان مدیر شبکه سلامت خوزستان عضو انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران روانکاو و هیپنوتراپیست...

امیر شعبانی خدیو ۰

امیر شعبانی خدیو

امیر شعبانی خدیو کارشناسی ارشد روانشناسی سوابق حرفه ای و شغلی  کارشناس مرکز مشاوره دانشگاه بوعلی سینا مشاوره در مرکز مشاوره روزبه به مدت ۲ سال مشاوره در دانشگاه صنعتی همدان مدرس دروس روانشناسی...

دکتر محمد علی غلامی ۰

دکتر محمد علی غلامی

دکتر محمد علی غلامی دکترای روانشناسی سوابق حرفه ای و شغلی  ۱۴ سال سابقه مشاوره در اموزشگاههای اموزش و پرورش مدرس دانشگاههای پیام نور و علمی کاربردی در همدان هیات علمی نیمه وقت دانشگاه...

خانم معصومه اسماعیلی ۰

خانم معصومه اسماعیلی

خانم معصومه اسماعیلی   کارشناسی ارشد روانشناسی سوابق حرفه ای و شغلی  ۱۱سال سابقه مشاوره در : مراکز مشاوره خصوصی مرکز مشاوره دانشگاه قم مرکز مشاوره دانشگاه  مفید مرکز مشاوره مرکز جهانی علوم اسلامی...

دکتر علی اصغر چگینی ۰

دکتر علی اصغر چگینی

دکتر علی اصغر چگینی دکترای روانشناسی و هیپنوتیزم درمانی بالینی سوابق حرفه ای و شغلی  روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه بوعلی سینا همدان – ۴ سال روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی همدان – ۲ سال روانشناس...

شهرام محسنی ۰

شهرام محسنی

شهرام محسنی کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت سوابق حرفه ای و شغلی  ارائه خدمات مشاوره : مرکز مشاوره دادگستری استان البرز مرکز مشاوره روزبه استان البرز مرکز مشاوره آرام اندیشه استان البرز مرکز مشاوره رهنمون استان البرز مراکز...

دکتر علیرضا کریمی وکیل ۰

دکتر علیرضا کریمی وکیل

دکتر علیرضا کریمی وکیل دکترای مشاوره سوابق حرفه ای و شغلی دکتر علیرضا کریمی وکیل همکاری و مسئول گروه علوم انسانی مرکز تخصصی آموزش کوتاه مدت جهاد دانشگاهی واحد همدان(یکسال) مشاوره و همکاری در مرکز...