دسته: مقالات

ایگو ۰

ایگو و کارکردهای آن

ایگو (من) ایگو مفهومی است که فروید بجای ich (در زبان آلمانی به معنی من میباشد ) بکاربرد. فروید در الگوی ساختاری، ذهن را در چارچوب ساختارهایی با کارکردهای ایستا معرفی می‌کند. این ساختارها...

مشاوره ازدواج ۰

مشاوره ازدواج : چه عواملی را برای ازدواج در نظر بگیریم؟

مشاوره ازدواج یا مشاوره قبل از ازدواج: ملاک های ازدواج ، سن ازدواج ،  معمولا جامعه را در اولین تقسیم بندی به چند نهاد اصلی تقسیم میکنند. نهاد خانواده، نهاد آموزش، اقتصاد، حکومت و دین...