دسته: مقالات

روانشناسی بازی ۰

روان شناسی بازی

اهمیت بازی در کودکان بازی بخشی جداناپذیر از زندگی کودکان است. کودکان بیش از هر کار دیگر وقت خود را به بازی اختصاص می دهند. البته بازیها مختص کودکان نیستند بلکه در تمام طول زندگی...

آسیب پذیری ۰

آسیب پذیری شناختی در برابر اختلالات

آسیب پذیری شناختی آسیب پذیری شناختی فرض می کند که ادراک های برخی ویژگی های موقعیّت، تعیین کننده های مهمّ ترس و اضطراب هستند. در این الگو به جای تجربه های قبلی، ادراک های فرد...

توانایی های کودک ۰

مقیاس رشد روانی حرکتی دو سال اول کودک بر پایه دیدگاه گزل

تواناییهای کودک تواناییهای کودک یک ماهه تواناییهای کودک در ماههای نخست زندگی بر اساس دیدگاه گزل کودک گاهی درحالت نشسته می تواند سرش را بلند کند. درحالی‌که روی شکم قرار گرفته سرش را بلند...

گفتگوی درونی ۵

خودگویی منفی

  خود­گویی چیست؟ خود­گویی گفته‌هایی است که افراد با صدای بلند یا در ذهن خود به خودشان می‌گویند (تئودورآکیس[۱] و همکاران، ۲۰۰۰). خود گویی، گفتگوی درونی است که ما برای تبیین موقعیت‌ها و ارتباط...

خواب ۰

خواب

خواب یک حالت منظم به تکرار شوند و به آسانی برگشت پذیر ارگانیسم است که با بی حرکتی نسبی و بالا رفتن قابل توجه آستانه واکنش به محرکهای خارجی در مقایسه با حالت بیداری...

۲

ترس چیست؟

ترس ماهیت  ترس ترس هیجانی بنیادی است که از ما محافظت می کند. وقتی فکر می کنیم در خطر هستیم احساس ناخوشایندی برانگیخته شده و ترس غیر قابل انکار است. خطر ممکن است واقعی...