دسته: مقالات

عقب ماندگی ذهنی ۰

عقب ماندگی ذهنی

عقب ماندگی ذهنی مروری برتاریخ عقب ماندگی ذهنی نشان می دهد که در هر دوره ازتاریخ درهر فرهنگ وتمدنی ودرهمه طبقات اجتماعی افرادی وجود داشته اندکه ازنظر فعالیت اجتماعی پایین تر ازحد طبیعی بود...

۰

دلبستگی ایمن به مادر

دلبستگی ایمن به مادر دلبستگی ایمن افرادی که دلبستگی ایمن دارند با جملات زیر موافق می‌باشند: «برای من تقریباً آسان است با دیگران رابطه عاطفی برقرار کنم» «من می‌توانم به راحتی دیگران را دوست...

کنترل و منبع کنترل ۰

کنترل یا احساس کنترل چیست ؟

کنترل و ادراک کنترل کنترل را می توان اعمال قدرت،هدایت،یابازداری اعمال ورفتاردیگران یاخودتعریف کرد.یکی ازابعادی که افرادراازیک دیگرمتمایز می کند،درجه کنترلی است که تصورمی کنندبررویدادهای زندگی دارند.به سخن دیگر،این که تاچه اندازه معتقدباشیم بررویدادهای...

سندرم آشیانه خالی ۰

سندرم آشیانه خالی چیست ؟

سندرم آشیانه خالی سندرم آشیانه خالی نوعی حس تنهایی و افسردگی است که بعد از اینکه فرزندان بزرگ می‌شوند و خانه را ترک می‌کنند، برای والدین اتفاق می‌افتد. سندرم آشیانه خالی به احساس افسردگی،...

تاثیر طبیعت ۰

تاثیر طبیعت بر سلامت روان

تاثیر طبیعت بر سلامت روان به نظر متخصصان بهداشت روان. طبیعت گردی مزایای عاطفی.ذهنی و شناختی دارد.مزایایی که البته هزینه زیادی برای ما ندارد.کافی است برای گردش در طبیعت برنامه ریزی کنیم. طبیعت گردی...