دسته: مقالات

عقده روانی یا کامپلکس روانی چیست؟ ۱

عقده روانی یا کامپلکس روانی چیست؟

عقده روانی تعریف : هر شکل دائم خاص اندیشه و رفتار فرد که دست کم بنابر  مبادی خود به ضمیر ناهشیار ذهن کشیده می شود و برای  خود  بصورت مضیقه آفرین درآمده باشد عقده...

جیغ زدن کودک ۰

داد زدن کودک

داد زدن کودک را چگونه از بین ببریم داد زدن کودک یا گاهی جیغ زدن یکی از مشکلات شایع خانواده ها است. هنگامی که کودک شما با صدای بلند چیزی را از شما می...

اسباب بازی متناسب با سن ۰

اسباب بازی

اهمیت اسباب بازی ، انواع اسباب بازی و روش انتخاب اسباب بازی مناسب اسباب بازی متخصصان علوم رفتاری معتقدند اسباب بازی باید باعث فکر کردن و رشد تخیل کودک شود یا او را با...

پژوهش در عمل ۰

اقدام پژوهی

اقدام پژوهی (پژوهش در عمل) اقدام پژوهی اقدام پژوهی یا روش پژوهش در عمل ، در سال های اخیر، مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و متخصصان دست اندرکار پژوهش قرار گرفته است و درباره ی آن نظریه پردازی...

روانشناسی بازی ۰

روان شناسی بازی

اهمیت بازی در کودکان بازی بخشی جداناپذیر از زندگی کودکان است. کودکان بیش از هر کار دیگر وقت خود را به بازی اختصاص می دهند. البته بازیها مختص کودکان نیستند بلکه در تمام طول زندگی...

آسیب پذیری ۰

آسیب پذیری شناختی در برابر اختلالات

آسیب پذیری شناختی آسیب پذیری شناختی فرض می کند که ادراک های برخی ویژگی های موقعیّت، تعیین کننده های مهمّ ترس و اضطراب هستند. در این الگو به جای تجربه های قبلی، ادراک های فرد...