دسته: اختلالات روانی

اختلال بدریخت انگاری بدن ۰

اختلال بدریخت انگاری بدن ( اختلال خود زشت‌ انگاری یا اختلال بد شکلی بدن )

اختلال بدریخت انگاری بدن ( اختلال خود زشت‌ انگاری یا اختلال بد شکلی بدن ) Body Dysmorphic Disorder • در روان ‌شناسی اختلال خود زشت‌ انگاری یا ختلال بد شکلی بدن اختلالی است که مهم‌ ترین...