دسته: اختلالات روانی

فراموشی تجزیه ای ۰

فراموشی تجزیه ای (اختلال یادزدودگی تجزیه ای یا اختلال فراموشی گسسته یا آمنزیا)

فراموشی تجزیه ای (Dissociative amnesia) که با نام های یادزدودگی روان زاد ، یادزدودگی تجزیه ای ، فراموشی گسسته و آمنزیا (آمنزی) شناخته میشود ویژگی اصلی اختلال فراموشی تجزیه ای (dissociative amnesia)  ناتوانی در یادآوری...

اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده ۰

اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده در راهنمای آماری تشخیصی اختلالات روانی

اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده Disinhibited Social Engagement Disorder ملاکهای تشخیص اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده در DSM5 A. الگوی رفتاری که به موجب آن کودک بطور فعال به بزرگسال ناآشنا نزدیک می شود...

بیش فعالی ۰

بیش فعالی : اختلال کم توجهی بیش‌فعالی (ADHD) بر اساس راهنمای آماری تشخیصی اختلالات

بیش فعالی یا به طور دقیق تر اختلال کمبود توجه بیش‌فعالی چیست؟ اختلال کمبود توجه بیش‌فعالی یا اختلال کم توجهی بیش‌فعالی (ADHD) یک اختلال روان‌پزشکی است که کودکان پیش‌دبستانی، کودکان، نوجوانان و بزرگ‌سالان سراسر...

آگورافوبیا ۰

آگورافوبیا یا گذرهراسی بر اساس راهنمای آماری تشخیص اختلالات

آگورافوبیا از کلمه یونانی آگورا به معنای بازار ریشه گرفته است. آگورافوبیا، یعنی ترس از بازار (ازدحام هراسی، ترس از محیط‌های باز، ترس از محیط‌های بسته). اگر به دیدن یک مکان باستانی در یونان...

اختلال ادواری ۰

اختلال ادواری یا اختلال ادواری خو (سیکلوتایمی) بر اساس DSM

اختلال ادواری یا اختلال خلق ادواری (Cyclothymic Disorder) ملاک های DSM5 برای اختلال ادواری (سیکلوتایمی) A. برای مدت حداقل دوسال( در کودکان و نوجوانان حداقل یکسال) دوره های متعددی از علائم هیپومانیا(که هیچگاه ملاک...