دسته: اختلالات روانی

اختلال نشخوار ۰

اختلال نشخوار بر اساس راهنمای آماری تشخیص اختلالات روانی

اختلال نشخوار یکی دیگر از اختلال‌های خوردن است. در این اختلال شخص (معمولاً نوزاد یا کودک) غذای خورده شده‌اش را به دهان بازمی‌گرداند و دوباره آن را می‌جود. در بیشتر موارد غذای دوباره جویده...

اختلال هرزه خواری ۰

اختلال هرزه‌ خواری یا پیکا براساس راهنمای آماری تشخیصی اختلالات روانی ( DSM5 )

اختلال هرزه‌ خواری (پیکا) : تعریف، نشانه‌ها و درمان : بسیاری از کودکان هر چیزی را که دم دستشان باشد به دهانشان می‌گذارند. بیشتر مواقع، از روی کنجکاوی و با هدف کشف محیط اطراف...

فراموشی تجزیه ای ۰

فراموشی تجزیه ای (اختلال یادزدودگی تجزیه ای یا اختلال فراموشی گسسته یا آمنزیا)

فراموشی تجزیه ای (Dissociative amnesia) که با نام های یادزدودگی روان زاد ، یادزدودگی تجزیه ای ، فراموشی گسسته و آمنزیا (آمنزی) شناخته میشود ویژگی اصلی اختلال فراموشی تجزیه ای (dissociative amnesia)  ناتوانی در یادآوری...

اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده ۰

اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده در راهنمای آماری تشخیصی اختلالات روانی

اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده Disinhibited Social Engagement Disorder ملاکهای تشخیص اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده در DSM5 A. الگوی رفتاری که به موجب آن کودک بطور فعال به بزرگسال ناآشنا نزدیک می شود...