دسته: دانلود کتاب های روانشناسی به زبان اصلی

دانلود رایگان کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری

دانلود رایگان کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری – هرگنهان

دانلود رایگان کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری The 7th edition of An Introduction to Theories of Learning -Hergenhahn توجه : ترجمه کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری به نویسندگی متیواچ.السون-بی.آر.هرگنهان و...

دانلود کتاب نظری های روان درمانی پروچاسکا ۴

کتاب نظام‌های روان‌درمانی: تحلیل فرانظری (نظریه های روان درمانی) پروچاسکا

کتاب نظام‌های روان‌درمانی کتابی که پیش‌رو دارید با این هدف نوشته شده است که دانشجویان مقاطع مختلف رشته‌های روانشناسی و مشاوره، مددکاری اجتماعی، و روان‌پزشکی را با نظام‌ها و نظریه‌های گوناگون روان‌درمانی و فنون آن‌ها آشنا کند. نویسندگان کتاب ۲ تن...