دسته: دانلودها

کتاب روان درمانی اگزیستانسیال ۰

کتاب روان درمانی اگزیستانسیال (درمان وجودی) اروین یالوم

کتاب روان درمانی اگزیستانسیال (درمان وجودی) اروین یالوم Existential Psychotherapy by Irvin D. Yalom فهرست مطالب کتاب روان درمانی اگزیستانسیال CHAPTER 1 I Introduction Existential Therapy: A Dynamic Psychotherapy ۶ The Existential Orientation: Strange...

دانلود رایگان فایل صوتی تحلیل رفتار متقابل دکتر بابایی زاد ۳

دانلود رایگان فایل صوتی تحلیل رفتار متقابل دکتر بابایی زاد

دانلود رایگان فایل صوتی تحلیل رفتار متقابل دکتر بابایی زاد برنامه حال خوب برنامه روانشناسی با هدف ترویج دید مثبت نگر، کاهش تنش های رفتاری در زندگی اجتماعی و تلطیف روابط انسانی یک برنامه...

دانلود رایگان کتاب اریک اریکسون ۰

دانلود رایگان کتاب اریک اریکسون – کودکی و جامعه

دانلود رایگان کتاب اریک اریکسون – کودکی و جامعه Childhood and Society by Erik Erikson مهم‌ترین اثر اریکسون کتاب “دوران کودکی و جامعه”(۱۹۵۰) است. او در این کتاب به شرح مراحل هشت‌گانه رشد پرداخته...

دانلود رایگان فایل صوتی کارگاه آموزشی درمان فراشناختی ۰

دانلود رایگان فایل صوتی کارگاه آموزشی درمان فراشناختی

دانلود رایگان فایل صوتی کارگاه آموزشی درمان فراشناختی دانلود رایگان فایل صوتی کارگاه آموزشی Meta-Cognitive Therapy  : در این دوره مقدماتی با اصول  درمان فراشناختی ، شناخت و فراشناخت ، تکنیک ها ، نحوه...