دسته: کارگاه و سخنرانی

معنادرمانی ۵

معنادرمانی : دانلود رایگان کارگاه آموزشی معنا درمانی یا لوگوتراپی

معنادرمانی : دانلود رایگان کارگاه آموزشی معنا درمانی یا لوگوتراپی بر اساس نظریه ویکتور فرانکل خاستگاه لغوی معنی درمانی یا لوگوتراپی به واژه یونانی لوگوس باز می‌گردد. لوگوس به معنای واژه یا کلمه، ارادهٔ...

دانلود رایگان فایل صوتی کارگاه آموزشی درمان فراشناختی ۰

دانلود رایگان فایل صوتی کارگاه آموزشی درمان فراشناختی

دانلود رایگان فایل صوتی کارگاه آموزشی درمان فراشناختی دانلود رایگان فایل صوتی کارگاه آموزشی Meta-Cognitive Therapy  : در این دوره مقدماتی با اصول  درمان فراشناختی ، شناخت و فراشناخت ، تکنیک ها ، نحوه...