دسته: کارگاه و سخنرانی

دانلود رایگان فایل صوتی کارگاه آموزشی روانکاوی فرویدی ۲

دانلود رایگان فایل صوتی کارگاه آموزشی روانکاوی فرویدی

دانلود رایگان فایل صوتی کارگاه آموزشی روانکاوی فرویدی دانلود رایگان فایل صوتی کارگاه آموزشی روانکاوی فرویدی : در این دوره مقدماتی با اصول اولیه روانکاوی فرویدی ، مراحل رشد روانی جنسی، تکنیک ها ،...