دسته: مهارتهای زندگی

مهارت جرات مندی ۰

جرات مندی چیست؟

جرات مندی یعنی ابراز عقاید، احساسات و افکار خود به دیگران به طور مناسب، مستقیم، صادقانه و بدون بی¬احترامی به حقوق دیگران. انواع سبکهای ارتباطی ۱. منفعلانه ۲. پرخاشگرانه ۳. جراتمندانه ۱- سبک ارتباطی...

مدیریت زمان ۰

مدیریت زمان

مدیریت زمان یا Time Management،‌ یکی از دغدغه های مهم بسیاری از ماست. البته گاهی اوقات هم اشتباهاً مشکلات دیگر خود را ناشی از مدیریت زمان می‌دانیم. همه ما به یک دلیل واحد دچار کمبود...