دسته: ازدواج

مردان را بشناسید : زنها بخوانند ، چند نکته بزرگ درباره مردان ۰

مردان را بشناسید : زنها بخوانند ، چند نکته بزرگ درباره مردان

مردان را بشناسید زنها بخوانند : چند نکته بزرگ درباره مردان چرا مردها دوست دارند حق با آنها باشد؟ چرا مردان متنفرند از اینکه اشتباه کنند ؟ چرا مردها وقتی زنها ناراحت می شوند و...

مشاوره ازدواج ۰

مشاوره ازدواج : چه عواملی را برای ازدواج در نظر بگیریم؟

مشاوره ازدواج یا مشاوره قبل از ازدواج: ملاک های ازدواج ، سن ازدواج ،  معمولا جامعه را در اولین تقسیم بندی به چند نهاد اصلی تقسیم میکنند. نهاد خانواده، نهاد آموزش، اقتصاد، حکومت و دین...