دسته: مراحل زندگی

پول توجیبی ۰

پول توجیبی کودکان روشی برای ایجاد مسولیت در آینده

پول توجیبی  یکی از نکات مهم در تربیت اقتصادی فرزندان، درست خرج کردن و فراگیری آینده‌نگری اقتصادی فرزندان است. عده زیادی از کودکان و نوجوانان از میزان پولی که به عنوان پول توجیبی از...

مهارت ناديده گرفتن ۰

مهارت نادیده گرفتن یا بی توجهی به رفتار منفی کودک

مهارت نادیده گرفتن گاهی اوقات کودکان رفتارهای نامناسبی انجام میدهند که معمو لاً والدین نمی دانند در مقابل اینگونه رفتارها چه عکس العملی داشته باشند. مهارت نادیده گرفتن یکی از مهارت هایی است که...