دسته: روش های درمان

رفتار درمانی شناختی یا cbt ۰

رفتار درمانی شناختی یا CBT

رفتار درمانی شناختی چیست؟ رفتار درمانی شناختی که به اختصار CBT گفته می شود یک رویکرد روان‌درمانی است، درمان رفتاری شناختی (CBT) بر پایه این تصور کلی که رفتارها و الگوهای فکری منفی متغیر...