دسته: آزمونهای روانی

پرسشنامه های روانشناختی ، پرسشنامه های استاندارد روانشناسی ، پرسشنامه های تشخیصی ، آزمونهای روانی ، روایی آزمونهای روانی ، پایایی آزمونهای روانی

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه موفقیت و ارتقاء (مقیاس دیدگاه فرد نسبت به موفقیت)

پرسشنامه موفقیت و ارتقاء هدف: این ابزار دیدگاه فرد نسبت به موفقیت را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. نحوه تکمیل پرسشنامه موفقیت و ارتقاء : عبارات زیر را بخوانید و مطابق مقیاس مورد نظر، گزینه...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو نسخه فارسی ۲۰ ماده ای

مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو ناگویی هیجانی با چندین ویژگی مشخص می شود: الف) دشواری در شناسایی احساسات و تمایز بین هیجان ها و احساس های بدنی؛ ب) دشواری در توصیف احساسات و یا برقراری...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

مقیاس طرحواره کودکان : پرسشنامه دوسلدورف طرحواره برای کودکان

مقیاس طرحواره کودکان طرحواره های ناسازگار اولیه (early maladaptive schemas) به باورهای منفی و عمیقاً ریشه دار در مورد خود، دیگران و جهان مربوط می شوند که ممکن است در سالهای نخستین زندگی شکل...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه تجارب جنسی (ASEX) برای سنجش تمایلات جنسی و ارگاسم

پرسشنامه تجارب جنسی اغلب انسان ها دارای تمایل جنسی هستند. اغلب انسان ها از لحاظ جنسی تحریک می شوند، میل جنسی دارند، مجذوب یک فرد می شوند و مایل هستند با خودشان یا فرد...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه کیفیت زندگی کودکان ۸ تا ۱۲ ساله PedsQL

پرسشنامه کیفیت زندگی کودکان اصطلاح کیفیت زندگی، برای ارزیابی نیک‌بود عمومی افراد و جوامع استفاده می‌شود. این اصطلاح در طیف وسیعی از زمینه‌ها، از جمله حوزه‌های توسعه بین‌الملل، بهداشت، و سیاست مورد استفاده قرار می‌گیرد....

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه وسواس فکری عملی فوا و همکاران فرم کوتاه

پرسشنامه وسواس فکری عملی ک اختلال اضطرابی مزمن است که با اشتغال ذهنی مفرط درمورد نظم و ترتیب و امور جزئی و همچنین کمال‌طلبی همراه است، تا حدی که به از دست دادن انعطاف‌پذیری، صراحت و کارایی می‌انجامد. در...