دسته: تشخیص اختلالات و شناخت ویژگی ها

پرسشنامه سنجش نیرومندی ایگو (من) ۰

پرسشنامه سنجش نیرومندی ایگو (من)

پرسشنامه سنجش نیرومندی ایگو (من) به‌وسیله مارکستروم و همکاران (۱۹۹۷) و بر پایه دیدگاه روانی اجتماعی اریکسون ارائه شده است. از ۸ زیر مقیاس ساخته شده است و هر زیرمقیاس شاخصی از نیرومندی من در...

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس ۰

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس بر مبنای نظریه لازاروس – فولکمن در مورد تنیدگی بنا شده است . به نظر آنها تفسیر و برآورد ما از رویدادها اهمیت بیشتری...

پرسشنامه خودکشی در نوجوانان  (ASQ) ۰

پرسشنامه خودکشی در نوجوانان  (ASQ)

پرسشنامه خودکشی در نوجوانان  (ASQ) هدف: ارزیابی میزان تمایل نوجوانان به خودکشی خیر بلی سوالات ردیف خیر بلی آینده شادی را خواهم داشت. ۱ خیر بلی اخیرا در خوابیدن مشکل داشته ام. ۲ خیر...

میلون : پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳ ۰

میلون : پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳

میلون سوالات پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳ Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI-III) دفترچه ای که در اختیار شما قرار گرفته است دارای جمله هایی است که مردم برای توصیف خودشان به کار می...

پرسشنامه دلبستگی به مکان ۰

پرسشنامه دلبستگی به مکان

پرسشنامه دلبستگی به مکان دلبستگی به مکان، نقطه تلاقی عناصر کالبدی، فعالیتها و مفاهیم ذهنی نسبت به مکان است. این حس دلبستگی موجب تبدیل فضا به مکانی با ویژگیهای حسی و رفتاری خاص برای...

رضایت از زندگی : پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر ۰

رضایت از زندگی : پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر

رضایت از زندگی پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS)   ردیف عبارات کاملا مخالفم نسبتا مخالفم کمی مخالفم کمی موافقم نسبتا موافقم کاملا موافقم الف) خانواده ۱ من...

پرسشنامه امید به زندگی ۰

پرسشنامه امید به زندگی

پرسشنامه امید به زندگی اسنایدر   سوالات پرسشنامه امید به زندگی اسنایدر خواهشمند است عبارتهای زیر با به دقت مطالعه نموده و یکی از ۵ گزینه را که به بهترین وجه ممکن، ویژگیهای شخصیت...

پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس (A.M.T) ۰

پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس (A.M.T)

پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس (A.M.T) یکی از رایجترین پرسشنامه های مداد و کاغذی برای سنجش نیاز به پیشرفت است. هرمنس(۱۹۷۷) برمبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی پیشینه...

پرسشنامه ذهن آگاهی : مقیاس خودسنجی ۵ عاملی ذهن آگاهی ۰

پرسشنامه ذهن آگاهی : مقیاس خودسنجی ۵ عاملی ذهن آگاهی

پرسشنامه ذهن آگاهی  پرسشنامه FFMQ (پرسشنامه ذهن آگاهی ) : مقیاس خودسنجی ۳۹ آیتمی است که توسط بائر و همکاران (۲۰۰۶) از طریق تلفیق گویه هایی از پرسشنامه ذهن آگاهی فریبرگ (FMI)، والش و...

پرسش نامه سازگاری زن و شوهر اسپانیر ۰

پرسش نامه سازگاری زن و شوهر اسپانیر

پرسش نامه سازگاری اسپانیر در این پژوش از مقیاس سازگاری  دو عضوی گراهام اسپانیر(۱۹۷۶) ، برای جمع آوری اطلاعات مربوط به سازگاری زناشویی استفاده شد . این پرسش نامه قبل وبعد از اجرای آزمایش...