دسته: تشخیص اختلالات و شناخت ویژگی ها

پرسشنامه عدالت زناشویی ۰

پرسشنامه عدالت زناشویی

پرسشنامه عدالت زناشویی سنجش عدالت در پژوهش‌ها سنجش عدالت در پژوهش‌های گذشته  بیشتر با پرسشنامه‌های مختلف که به وسیله هاتفیلد و همکارانش ساخته شده است انجام گرفته است که به شکل کلی این پرسشنامه‌ها...

 پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ENRICH ۰

 پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ENRICH

 پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ENRICH   ۱۲ مقیاس پرسشنامه رضایت زناشویی  به شرح زیر توصیف شده است: پاسخ قراردادی :این مقیاس تمایل شخص برای پاسخ متعارف به سئوالات پرسشنامه را اندازه گیری می کند.  ...

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات ۰

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات   آیا فردی هیجانی و تابع احساسات هستید؟   تا چه اندازه قوه تعقل و نیروی منطق بر ما حکم می راند و چه میزان آن هیجانات((حیوانی)) بر ما...

تست بیش فعالی کودکان : آزمونی برای تشخیص کودکان بیش فعال ۰

تست بیش فعالی کودکان : آزمونی برای تشخیص کودکان بیش فعال

تست بیش فعالی کودکان آزمونی برای تشخیص کودکان بیش فعال   اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی، مشکل بسیاری از کودکان و البته نگرانی بسیاری از والدین است. بعضی از والدین برعکس، حتی شیطنت و خرابکاری...

پرسشنامه سنجش ترس یا برنامه نظر سنجی ترس ( FSSC-R) ۰

پرسشنامه سنجش ترس یا برنامه نظر سنجی ترس ( FSSC-R)

پرسشنامه سنجش ترس یا برنامه نظر سنجی ترس ( FSSC-R) برنامه نظر سنجی ترس ( FSSC-R) اوّلین بار در سال ۱۹۶۸ به وسیله شرر[۱] و     ناکامورا[۲] منتشر شد و در ۱۹۸۳ به وسیله اولندیک[۳] مورد...

پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه ۳۶ سوالی ، ۳۶ -SF ۰

پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه ۳۶ سوالی ، ۳۶ -SF

پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه ۳۶ سوالی ، ۳۶ -SF  پرسشنامه کیفیت زندگی یک پرسشنامه معتبر است و به طور گسترده برای ارزیابی کیفیت زندگی، به کار برده می شود. در ایران این فرم توسط منتظری...

توانایی های کودک ۰

مقیاس رشد روانی حرکتی دو سال اول کودک بر پایه دیدگاه گزل

تواناییهای کودک تواناییهای کودک یک ماهه تواناییهای کودک در ماههای نخست زندگی بر اساس دیدگاه گزل کودک گاهی درحالت نشسته می تواند سرش را بلند کند. درحالی‌که روی شکم قرار گرفته سرش را بلند...