دسته: تشخیص اختلالات و شناخت ویژگی ها

پرسشنامه رغبت میشل گوکلن ۰

پرسشنامه رغبت میشل گوکلن

پرسشنامه رغبت میشل گوکلن در هر سطر پرسشنامه  رغبت میشل گوکلن ، چهار فعالیت برای شما پیشنهاد می شود. فعالیت مورد علاقه خود را انتخاب کنید و در خانه مربوط به آن علامت * بگذارید....

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه شناسایی ارتباطات

پرسشنامه شناسایی ارتباطات نحوه تکمیل : موقعیت کاری خود را در نظر بگیرید و به موارد ذیل پاسخ دهید . آیتم های پرسشنامه شناسایی ارتباطات   ۱ . من فکر می کنم ارتباطاتم با...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

آزمون گودیناف : تشخیص هوش و شخصیت کودک به کمک ترسیم آدمک

آزمون گودیناف آزمون هوشی گودیناف : تشخیص هوش کودک به کمک ترسیم آدمک آزمون تصویر آدمک گودیناف   به طور کلی روش نمره گذاری در آزمون تصویر آدمک گودیناف از این قرار است که...

پرسشنامه عدالت زناشویی ۰

پرسشنامه عدالت زناشویی

پرسشنامه عدالت زناشویی سنجش عدالت در پژوهش‌ها سنجش عدالت در پژوهش‌های گذشته  بیشتر با پرسشنامه‌های مختلف که به وسیله هاتفیلد و همکارانش ساخته شده است انجام گرفته است که به شکل کلی این پرسشنامه‌ها...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

 پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ENRICH

 پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ENRICH   ۱۲ مقیاس پرسشنامه رضایت زناشویی  به شرح زیر توصیف شده است: پاسخ قراردادی :این مقیاس تمایل شخص برای پاسخ متعارف به سئوالات پرسشنامه را اندازه گیری می کند. رضایت...

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات ۰

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات   آیا فردی هیجانی و تابع احساسات هستید؟   تا چه اندازه قوه تعقل و نیروی منطق بر ما حکم می راند و چه میزان آن هیجانات((حیوانی)) بر ما...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

تست بیش فعالی کودکان : آزمونی برای تشخیص کودکان بیش فعال

تست بیش فعالی کودکان آزمونی برای تشخیص کودکان بیش فعال   اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی، مشکل بسیاری از کودکان و البته نگرانی بسیاری از والدین است. بعضی از والدین برعکس، حتی شیطنت و خرابکاری...

پرسشنامه سنجش ترس یا برنامه نظر سنجی ترس ( FSSC-R) ۰

پرسشنامه سنجش ترس یا برنامه نظر سنجی ترس ( FSSC-R)

پرسشنامه سنجش ترس یا برنامه نظر سنجی ترس ( FSSC-R) برنامه نظر سنجی ترس ( FSSC-R) اوّلین بار در سال ۱۹۶۸ به وسیله شرر[۱] و     ناکامورا[۲] منتشر شد و در ۱۹۸۳ به وسیله اولندیک[۳] مورد...

پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه ۳۶ سوالی ، ۳۶ -SF ۱

پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه ۳۶ سوالی ، ۳۶ -SF

پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه ۳۶ سوالی ، ۳۶ -SF  پرسشنامه کیفیت زندگی یک پرسشنامه معتبر است و به طور گسترده برای ارزیابی کیفیت زندگی، به کار برده می شود. در ایران این فرم توسط منتظری...