دسته: تشخیص اختلالات و شناخت ویژگی ها

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

آزمون منبع کنترل نویکی و استریکلند

آزمون منبع کنترل نویکی و استریکلند مفهوم منبع کنترل به شکلهای بسیاری در سراسر تاریخ بشری ظاهر شده است. تراژدی های یونان باستان، آکنده از پندارهای درماندگی بشر در برابر خدایان و یا سرنوشت...

پرسشنامه احساس مثبت به همسر ۰

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

پرسشنامه احساس مثبت به همسر دارای ۱۷ سوال برای اندازه گیری احساس های مثبت فرد نسبت به همسر خود است که در سال ۱۹۷۵ در کلینیک زوج درمانی دانشگاه ایالتی نیویورک ساخته شد. پرسشنامه...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

مقیاس کنترل بیرونی و درونی راتر (پرسشنامه کانون کنترل )

مقیاس کنترل بیرونی و درونی راتر مقیاس راتر مقیاس کنترل بیرونی و درونی راتر  توسط ژولین راتر برای سنجش درونی و بیرونی بودن منبع کنترل ساخته شده است و شامل ۲۹ پرسش دو گزینه...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه احساس غربت

پرسشنامه احساس غربت Homesickness Scale غربت اصطلاحی است که برای تعریف احساسی در انسان‌ها هنگام دوری از وطن یا خانه به کار می‌رود. غربت همان دلتنگی برای میهن یا خانه است یا دلتنگی برای اشیایی که روزی به انسان...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه حل مسئله پارکر

پرسشنامه حل مسئله پارکر یکی از فرایندهای شناختی اساسی انسان، حل مسأله است که به عنوان یک فرایند شناختی سطح بالا با دیگر فرایندهای شناختی نظیر یادگیری، تصمیم‌گیری و تجزیه و تحلیل تعامل دارد...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

آزمون تشخیصی اوتیسم گیلیام – نسخه فارسی

آزمون تشخیصی اوتیسم گیلیام علایم و نشانه های اوتیسم بیشتر اوقات قبل از سن ۳ سالگی شروع به ظهور می کنند. در اوایل والدین کودک مبتلا به اوتیسم متوجه می‌شوند که کودکشان صحبت نکرده و مانند...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه اضطراب اسپنس (SCAS) نسخه کودکان

پرسشنامه اضطراب اسپنس (SCAS) نسخه کودکان از ۴۵ عبارت تشکیل می شود که ۳۸ عبارت آن نمره گذاری شده و شش عبارت آن که عبارت های پرسشی مثبت هستند ، محاسبه نمی شوند. اگر چه مردمان عادی...