دسته: آزمونهای روانی

پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس (A.M.T) ۰

پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس (A.M.T)

پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس (A.M.T) یکی از رایجترین پرسشنامه های مداد و کاغذی برای سنجش نیاز به پیشرفت است. هرمنس(۱۹۷۷) برمبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی پیشینه...

آزمون هوش کتل مقیاس ۲ و۳ ۰

آزمون هوش کتل مقیاس ۲ و۳

آزمون هوش کتل مقیاس ۲ : آزمونهای نابسته به فرهنگ کتل برای سه سطح زیر پیش بینی شده است: مقیاس ۱ آزمون هوش کتل : برای کودکان ۴ تا ۸ ساله ، برای افراد...

پرسشنامه ذهن آگاهی : مقیاس خودسنجی ۵ عاملی ذهن آگاهی ۰

پرسشنامه ذهن آگاهی : مقیاس خودسنجی ۵ عاملی ذهن آگاهی

پرسشنامه ذهن آگاهی  پرسشنامه FFMQ (پرسشنامه ذهن آگاهی ) : مقیاس خودسنجی ۳۹ آیتمی است که توسط بائر و همکاران (۲۰۰۶) از طریق تلفیق گویه هایی از پرسشنامه ذهن آگاهی فریبرگ (FMI)، والش و...

پرسش نامه سازگاری زن و شوهر اسپانیر ۰

پرسش نامه سازگاری زن و شوهر اسپانیر

پرسش نامه سازگاری اسپانیر در این پژوش از مقیاس سازگاری  دو عضوی گراهام اسپانیر(۱۹۷۶) ، برای جمع آوری اطلاعات مربوط به سازگاری زناشویی استفاده شد . این پرسش نامه قبل وبعد از اجرای آزمایش...

پرسشنامه سبکهای دلبستگی هزن و شیو ۰

پرسشنامه سبکهای دلبستگی هزن و شیو

پرسشنامه سبکهای دلبستگی دارای ۱۸ ماده است که به هر یک از سه سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا پنج طیف تعلق می گیرد. نمره گذاری آن در مقیاس لیکرت از هرگز(نمره صفر) تا...

پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز ۰

پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز

پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز (AHI) پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز را کیامرثی، نجاریان و مهرابی زاده هنرمند با هدف تهیه مقیاسی برای سنجش «سرسختی روان شناختی» با تحلیل عوامل روی نمونه ای به حجم ۵۲۳...

آزمون هوش طبقه بندی کلمات ۰

آزمون هوش طبقه بندی کلمات

آزمون هوش طبقه بندی کلمات   در هر ردیف ، زیر کلمه ای که با بقیه جور نیست خط بکشید .   ۱ـ گربه ، سگ، خانه ۲ـ کلاه ، دو چرخه ، رو...

آزمون هوش تکمیل تصاویر ۰

آزمون هوش تکمیل تصاویر

آزمون هوش تکمیل تصاویر ازتعداد زیادی تصویر تشکیل شده است. درهرتصویر ، آخرین خانه ، یعنی خانه ی سمت راست ردیف پایین ، خالی است . کودک باید آن قسمت از تصویر را که...

آزمون موزائیک ژیل برای سنجش هوش کودکان دبستانی ۰

آزمون موزائیک ژیل برای سنجش هوش کودکان دبستانی

آزمون موزائیک ژیل به دانش آموزان مدارس ابتدایی اختصاص دارد . هم به صورت گروهی اجرا می شود و هم انفرادی.در اجرای گروهی لازم است پیشبینیهای زیر صورت گیرد ۱-  از مدیر یا معلم...

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند ۰

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند پاسخگوی گرامی با عرض سلام و خسته نباشید: احتراماً در زیر عباراتی در باره نحوه برخورد والدین با فرزندانشان آورده شده است . لطفا جملات زیر را به دقت...