دسته: آزمونهای روانی

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا ۰

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا با هدف سنجش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان و ابعاد آن (شایستگی، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری، ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری، ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن و اﻋﺘﻤﺎد) تهیه شده است ردیف عبارات کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا...

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی کوئین دام (CSTR) ۱

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی کوئین دام (CSTR)

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی کوئین دام (CSTR)  ارتباط ماهرانه عبارت است از رابطه برقرار کردن با دیگران به شکلی کارآمد و مناسب.کارآمد بودن به معنای دست یافتن به اهدافی است که با برقراری تعامل موردنظر...

پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین CPQ ۰

پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین CPQ

پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین ممکن است هر فردی در زندگی مشترک خود مشکلاتی را تجربه کند و برای حل این مشکلات تلاش هایی را انجام دهد. هدف پرسش نامه حاضر این است که بدانیم...

پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ بر اساس مدل هوش هیجانی گلمن ۰

پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ بر اساس مدل هوش هیجانی گلمن

پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ اصطلاح هوش هیجانی اولین بار در سال ۱۹۹۰ و به عنوان نوعی از هوش اجتماعی توسط مایر و سالوی مطرح شد. مایر و سالوی هوش هیجانی را توانایی بازشناسی...

آزمون ام ام پی آی فرم کوتاه (۷۱سوالی) ۰

آزمون ام ام پی آی فرم کوتاه (۷۱سوالی)

آزمون ام ام پی آی فرم کوتاه (۷۱سوالی) اجرا، نمره گذاری و تفسیر آسان فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی مینه سوتا پرسشنامه MMPI-2 بعنوان یک ابزار عینی و مبتنی بر «خود-گزارش دهی» از مهمترین و...

آزمونmmpi پرسش‌نامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا (ام ام پی آی) ۰

آزمونmmpi پرسش‌نامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا (ام ام پی آی)

آزمونmmpi پرسش‌نامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا (ام ام پی آی) آزمونmmpi پرسش‌نامه استانداردی برای فراخوانی دامنه گسترده‌ای از ویژگی‌های خود – توصیفی و نمره‌گذاری آن‌هاست که یک شاخصی کمی از سازگاری هیجانی فرد و نگرش...

پرسشنامه حالت –رگه اضطراب اسپیلبرگر (STAI-Y) ۰

پرسشنامه حالت –رگه اضطراب اسپیلبرگر (STAI-Y)

پرسشنامه حالت –رگه اضطراب اسپیلبرگر (Speilberger State–Trait Anxiety Inventory (STAI-Y روش نمره گذاری و شیوه اجرا پرسشنامه حالت –رگه اضطراب اسپیلبرگر پرسشنامه حالت –صفت اضطراب اسپیلبرگر  از ۴۰ سوال تشکیل شده که ۲۰ سوال اول...

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (SEI) ۰

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (SEI)

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (SEI) پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (۱۹۶۷) به منظور سنجش میزان احساس ارزشمندی دانش آموزان و دانشجویان در زمینه های اجتماعی و تحصیلی ساخته شده است. او با این...

آزمون اضطراب بک BAI ۰

آزمون اضطراب بک BAI

آزمون اضطراب بک داراى ٢١ سوال و هر سوال داراى ۴ گزینه مى ‌باشد که بصورت ابداً، خفیف، متوسط و شدید نمره‌گذارى مى ‌شوند. این پرسشنامه وضعیت اضطرابى افراد را در طى هفته گذشته مورد...

پرسشنامه اضطراب زانگ (SAS) ۰

پرسشنامه اضطراب زانگ (SAS)

پرسشنامه اضطراب زانگ (SAS) که گاهاً پرسشنامه اضطراب زانک نیز خوانده می‌شود دارای معادل انگلیسی Self Rating anxiety scale است و توسط زونگ (Zung) در سال ۱۹۷۰ طراحی شده است. مقیاس اضطراب زونگ جهت...