دسته: آزمونهای روانی

مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان ۰

مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان

مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان دنباله منطقی مقیاس های هوش وکسلر – بلویو است که برای اندازه گیری هوش جوانان و بزرگسالان مورد استفاده قرار گرفته است . در...

آزمون امید به زندگی میلر ۰

آزمون امید به زندگی میلر

آزمون امید به زندگی میلر آیتم های آزمون امید به زندگی میلر خواهشمند است پس از مطالعه هر جمله نظر خود را با زدن علامت × در زیر ستون مورد نظر مشخص فرمائید. سن:                              ...

پرسشنامه استاندارد بهبود سازمانی ۰

پرسشنامه استاندارد بهبود سازمانی

پرسشنامه استاندارد بهبود سازمانی  بهبود سازمانی به عنوان یکی از ابزارهای کاربردی برای برنامه‌های استراتژیک و تغییرات بنیادی در سازمان محسوب می شود. اگر نیاز به تغییر احساس نشود و مدیر عالی سازمان به...

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB) ۰

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)   ردیف عبارات کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم ۱ در اجرای وظایف همکارانم به آنها کمک می کنم تا به صورت بهره ور...

آزمون ریون پیشرفته یا ماتریسهای پیشرونده پیشرفته ( APM ) ۰

آزمون ریون پیشرفته یا ماتریسهای پیشرونده پیشرفته ( APM )

آزمون ریون پیشرفته آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون (۱) آزمون ریون پیشرفته یکی از آزمونهای هوشی غیرکلامی است که توسط ریون در انگلستان برای اندازه گیری عامل عمومی ( g ) اسپیرمن ساخته شده است....

فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ (FMI-SF) ۰

فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ (FMI-SF)

فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ (FMI-SF)   مقدمه با توجه به  محبوبیت زیادی که ذهن آگاهی در سال های اخیر در علوم مرتبط با سلامت کسب نموده و مطالعه علمی ذهن­آگاهی و استفاده...

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی ۰

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی کاملا موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملا مخالفم       عبارات ردیف             با مطالعه کردن، احساس می کنم که از نظر هیجانی تحلیل می روم و...

پرسشنامه­ نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ نسخه ۱۸ آیتمی) ۰

پرسشنامه­ نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ نسخه ۱۸ آیتمی)

پرسشنامه­ نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ نسخه ۱۸ آیتمی) آیتم ها هرگز گاهی مرتباً اغلب همیشه ۱) احساس می کنم که من برای آنچه که اتفاق افتاده است، مسئولم. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۲) فکر...

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ) ۰

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ)

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ)    ردیف عبارات کاملاً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملاً موافقم ۱ در مقایسه با کار و فعالیتم احساس می­کنم، حقوق و مزایایم کافی است.      ...

مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S) ۰

مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)

مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)   هدف: بررسی میزان احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی افراد (تنهایی رمانتیک، تنهایی خانوادگی، تنهایی اجتماعی)   ردیف سوالات مقیاس احساس تنهایی کاملا مخالفم مخالفم نظری...