دسته: آزمونهای روانی

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات ۰

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات   آیا فردی هیجانی و تابع احساسات هستید؟   تا چه اندازه قوه تعقل و نیروی منطق بر ما حکم می راند و چه میزان آن هیجانات((حیوانی)) بر ما...

تست بیش فعالی کودکان : آزمونی برای تشخیص کودکان بیش فعال ۰

تست بیش فعالی کودکان : آزمونی برای تشخیص کودکان بیش فعال

تست بیش فعالی کودکان آزمونی برای تشخیص کودکان بیش فعال   اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی، مشکل بسیاری از کودکان و البته نگرانی بسیاری از والدین است. بعضی از والدین برعکس، حتی شیطنت و خرابکاری...

پرسشنامه احوال شخصی وودورث ۰

پرسشنامه احوال شخصی وودورث

پرسشنامه احوال شخصی وودورث پرسشنامه احوال شخصی وودورث اولین نمونه پرسشنامه های خودسنجی شخصیت، پرسش نامه اطلاعات شخصی وودورث بود که برای استفاده در جنگ جهانی اول تهیه شده بود . این پر سشنامه...

پرسشنامه سنجش ترس یا برنامه نظر سنجی ترس ( FSSC-R) ۰

پرسشنامه سنجش ترس یا برنامه نظر سنجی ترس ( FSSC-R)

پرسشنامه سنجش ترس یا برنامه نظر سنجی ترس ( FSSC-R) برنامه نظر سنجی ترس ( FSSC-R) اوّلین بار در سال ۱۹۶۸ به وسیله شرر[۱] و     ناکامورا[۲] منتشر شد و در ۱۹۸۳ به وسیله اولندیک[۳] مورد...

پرسشنامه شخصیتی ۱۶ عاملی کتل ۰

پرسشنامه شخصیتی ۱۶ عاملی کتل

پرسشنامه شخصیتی ۱۶ عاملی کتل اعتبار و روایی پرسشنامه شخصیتی ۱۶ عاملی کتل روش نمره گذاری برای عوامل مرتبه اول پرسشنامه شخصیتی ۱۶ عاملی کتل در جدول شماره ۱ سؤال های مربوط به هر عامل بر...

پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه ۳۶ سوالی ، ۳۶ -SF ۰

پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه ۳۶ سوالی ، ۳۶ -SF

پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه ۳۶ سوالی ، ۳۶ -SF  پرسشنامه کیفیت زندگی یک پرسشنامه معتبر است و به طور گسترده برای ارزیابی کیفیت زندگی، به کار برده می شود. در ایران این فرم توسط منتظری...