دسته: آزمونهای روانی

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس ۰

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس : آزمونی که تحت عنوان سنجش خلاقیت تورنس در ایران شناخته می شود در واقع کوتاه شده و استاندارد شده آن می باشد که توسط دکتر عابدی استاد دانشگاه تهران...

پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت والکر ۰

پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت والکر

پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت والکر   سوالات پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت والکر   ردیف عبارت هرگز برخی اوقات اغلب همیشه ۱ احساس می کنم که در حال ترقی هستم و...

پرسشنامه رغبت میشل گوکلن ۰

پرسشنامه رغبت میشل گوکلن

پرسشنامه رغبت میشل گوکلن پرسشنامه رغبت میشل گوکلن در هر سطر این پرسش نامه، چهار فعالیت برای شما پیشنهاد می شود. فعالیت مورد علاقه خود را انتخاب کنید و در خانه مربوط به آن علامت *...

پرسشنامه شناسایی ارتباطات ۰

پرسشنامه شناسایی ارتباطات

پرسشنامه شناسایی ارتباطات نحوه تکمیل : موقعیت کاری خود را در نظر بگیرید و به موارد ذیل پاسخ دهید . آیتم های پرسشنامه شناسایی ارتباطات   ۱ . من فکر می کنم ارتباطاتم با...

آزمون گودیناف : تشخیص هوش و شخصیت کودک به کمک ترسیم آدمک ۰

آزمون گودیناف : تشخیص هوش و شخصیت کودک به کمک ترسیم آدمک

آزمون گودیناف آزمون هوشی گودیناف : تشخیص هوش کودک به کمک ترسیم آدمک آزمون تصویر آدمک گودیناف   به طور کلی روش نمره گذاری در آزمون تصویر آدمک گودیناف از این قرار است که...

پرسشنامه عدالت زناشویی ۰

پرسشنامه عدالت زناشویی

پرسشنامه عدالت زناشویی سنجش عدالت در پژوهش‌ها سنجش عدالت در پژوهش‌های گذشته  بیشتر با پرسشنامه‌های مختلف که به وسیله هاتفیلد و همکارانش ساخته شده است انجام گرفته است که به شکل کلی این پرسشنامه‌ها...

 پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ENRICH ۰

 پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ENRICH

 پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ENRICH   ۱۲ مقیاس پرسشنامه رضایت زناشویی  به شرح زیر توصیف شده است: پاسخ قراردادی :این مقیاس تمایل شخص برای پاسخ متعارف به سئوالات پرسشنامه را اندازه گیری می کند.  ...

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات ۰

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات   آیا فردی هیجانی و تابع احساسات هستید؟   تا چه اندازه قوه تعقل و نیروی منطق بر ما حکم می راند و چه میزان آن هیجانات((حیوانی)) بر ما...

تست بیش فعالی کودکان : آزمونی برای تشخیص کودکان بیش فعال ۰

تست بیش فعالی کودکان : آزمونی برای تشخیص کودکان بیش فعال

تست بیش فعالی کودکان آزمونی برای تشخیص کودکان بیش فعال   اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی، مشکل بسیاری از کودکان و البته نگرانی بسیاری از والدین است. بعضی از والدین برعکس، حتی شیطنت و خرابکاری...

پرسشنامه احوال شخصی وودورث ۰

پرسشنامه احوال شخصی وودورث

پرسشنامه احوال شخصی وودورث پرسشنامه احوال شخصی وودورث اولین نمونه پرسشنامه های خودسنجی شخصیت، پرسش نامه اطلاعات شخصی وودورث بود که برای استفاده در جنگ جهانی اول تهیه شده بود . این پر سشنامه...