دسته: آزمونهای روانی

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

مقیاس کمال گرایی هیل

 مقیاس کمال گرایی هیل کمال‌‏‌‏گرایی یا کمال‌‏‌‏طلبی، یکی از شایع‌‏ترین پدیده‌‏هایی است که می‌‏توانید در اطراف خودتان مشاهده کنید. کمال‌‏گرایی به معنای رشد، پیشرفت، تعالی و کامل‌‏شدن، مهمترین ویژگی انسانهاست و از جمله معدود...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی MSQ

پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی MSQ توسط اسنل و فیشر و والترز در سال (۱۹۹۳) تدوین گردیده است. پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی یک ابزار خودسنجی است که برای اندازه گیری ۱۲ زیرمقیاس، مسائل جنسی انسان طراحی...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

آزمون ناکامی روزنزوایگ کودکان

آزمون ناکامی روزنزوایگ کودکان آزمون ناکامی روزنزوایگ کودکان که برای مطالعه‌ی موقعیت‌های ناکام‌کننده اختصاص دارد، بر روی کودکان ۴ تا ١٣ ساله قابل اجرا است. مدت اجرای آن تقریبا ٢٠ دقیقه طول می‌کشد. این...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

آزمون ناکامی روزنزوایگ ویژه بزرگسالان برای شناسایی ناکامی و پرخاشگری

آزمون ناکامی روزنزوایگ این آزمون سعی میکند تا واکنشهای آزمودنی را در موقعیتهای ناکام کننده روشن سازد . در هرتصویر نفر سمت چپ در حال گفتن کلماتی است. که می تواند ناکامی خود فرد...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ و واگنر

پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ و واگنر استرنبرگ در نظریه خود مدیریتی ذهنی خویش بیان می‌کند که سبک‌های تفکر، شیوه‌های ترجیحی افراد در به کارگیری توانایی‌هایشان می‌باشد. مفهوم اصلی این سازه آن است که افراد...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه سازگاری اجتماعی دانش آموزان سینها و سینگ

پرسشنامه سازگاری اجتماعی دانش آموزان سینها و سینگ      اصطلاح سازگاری[۱] اشاره به کسب نوعی درک از رفتارها، افکار و احساسات خود یا دیگران دارد که همراه با احساس کفایت و موفقیت در جهت...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه تمایزیافتگی خود (DSI)

پرسشنامه تمایزیافتگی خود (DSI) تمایزیافتگی خود عبارت است از توانایی به دست آوردن کنترل عاطفی و در عین حال، ماندن در جو عاطفی خانواده. این مفهوم بیانگر میزان توانایی فرد برای تفکر واقع‌بینانه راجع...