دسته: آزمونهای روانی

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

مقیاس صمیمیت زناشویی تامپسون و والکر (MIS)

مقیاس صمیمیت زناشویی تامپسون و والکر (MIS) صمیمیت توجه و اهمیت اعضای خانواده برای یکدیگر تعریف شده است و عوامل نزدیکی عاطفی در قالب مهر و محبت، از خود گذشتگی، خرسندی و رضایت را...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ : تست اعتیاد به اینترنت یکی از معتبرترین تست های مربوط به سنجش اعتیاد اینترنتی است که توسط دکتر کیمبرلی یانگ ابداع شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سؤال...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ENRICH پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ که فرم ۴۷ سؤالی آن توسط اولسون(۱۹۹۸)، تهیه شد شامل ۱۲ مقیاس است که عبارتند از: پاسخ قراردادی، رضایت زناشویی ، مسایل شخصیتی، ارتباط زناشویی...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه سبکهای حل مساله کسیدی و لانگ

پرسشنامه سبکهای حل مساله کسیدی و لانگ ، شش خرده مقیاس را می سنجد که هر خرده مقیاس ۴ سوال از پرسشنامه را به خود اختصاص داده اند. این خرده مقیاس ها عبارتند از: درماندگی در حل مساله یا جهت یابی (بیانگر بی یاوری...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

آزمون دیداری حرکتی بندر گشتالت

آزمون دیداری حرکتی بندر گشتالت از ۹ طرح تشکیل یافته است که بر روی کارتهایی به ابعاد ۱۵*۱۰ سانتی متر ( ۶*۴ اینچ ) کشیده شده اند. اولین کارت با حرف A و بقیه...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید (RAAS)

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید دارای ۱۸ سوال بوده و هدف آن شامل خود ارزیابی از مهارتهای ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه شکل دهی روابط دلبستگی نسبت...