دسته: آزمونهای روانی

 پرسشنامه سبکهای عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس(GDMS) ۰

 پرسشنامه سبکهای عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس(GDMS)

پرسشنامه سبکهای عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس (۱۹۹۵) مشتمل بر ۲۵ سوال با طیف لیکرت می باشد. به منظور سنجش هر یک از سبک های تصمیم گیری در این پرسشنامه ۵ سوال اختصاص...

مقیاس هویت ورزشی برور (AIMS) ۰

مقیاس هویت ورزشی برور (AIMS)

مقیاس هویت ورزشی برور (AIMS) لطفاً عبارات زیر را که میزان فعالیت ورزشی شما را نشان می دهد خوانده و دور عدد مناسبی را دایره بکشید. توجه داشته باشید که برای هر عبارات فقط...

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد ۰

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد پرسشنامه ای ۱۴سوالی است برای سنجش خودتنظیمی که بر اساس نظریه شناختی –اجتماعی بندورا طراحی شده است. سوالات این پرسشنامه در مقیاس لیکرت بوده و دو عامل راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی...

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا ۰

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا با هدف سنجش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان و ابعاد آن (شایستگی، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری، ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری، ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن و اﻋﺘﻤﺎد) تهیه شده است ردیف عبارات کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا...

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی کوئین دام (CSTR) ۰

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی کوئین دام (CSTR)

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی کوئین دام (CSTR)  ارتباط ماهرانه عبارت است از رابطه برقرار کردن با دیگران به شکلی کارآمد و مناسب.کارآمد بودن به معنای دست یافتن به اهدافی است که با برقراری تعامل موردنظر...

پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین CPQ ۰

پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین CPQ

پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین ممکن است هر فردی در زندگی مشترک خود مشکلاتی را تجربه کند و برای حل این مشکلات تلاش هایی را انجام دهد. هدف پرسش نامه حاضر این است که بدانیم...

پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ بر اساس مدل هوش هیجانی گلمن ۰

پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ بر اساس مدل هوش هیجانی گلمن

پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ اصطلاح هوش هیجانی اولین بار در سال ۱۹۹۰ و به عنوان نوعی از هوش اجتماعی توسط مایر و سالوی مطرح شد. مایر و سالوی هوش هیجانی را توانایی بازشناسی...

آزمون ام ام پی آی فرم کوتاه (۷۱سوالی) ۰

آزمون ام ام پی آی فرم کوتاه (۷۱سوالی)

آزمون ام ام پی آی فرم کوتاه (۷۱سوالی) اجرا، نمره گذاری و تفسیر آسان فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی مینه سوتا پرسشنامه MMPI-2 بعنوان یک ابزار عینی و مبتنی بر «خود-گزارش دهی» از مهمترین و...

آزمونmmpi پرسش‌نامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا (ام ام پی آی) ۰

آزمونmmpi پرسش‌نامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا (ام ام پی آی)

آزمونmmpi پرسش‌نامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا (ام ام پی آی) آزمونmmpi پرسش‌نامه استانداردی برای فراخوانی دامنه گسترده‌ای از ویژگی‌های خود – توصیفی و نمره‌گذاری آن‌هاست که یک شاخصی کمی از سازگاری هیجانی فرد و نگرش...

پرسشنامه حالت –رگه اضطراب اسپیلبرگر (STAI-Y) ۰

پرسشنامه حالت –رگه اضطراب اسپیلبرگر (STAI-Y)

پرسشنامه حالت –رگه اضطراب اسپیلبرگر (Speilberger State–Trait Anxiety Inventory (STAI-Y روش نمره گذاری و شیوه اجرا پرسشنامه حالت –رگه اضطراب اسپیلبرگر پرسشنامه حالت –صفت اضطراب اسپیلبرگر  از ۴۰ سوال تشکیل شده که ۲۰ سوال اول...