دسته: آزمونهای روانی

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی DTS

پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی تحمل پریشانی، یک ساختاردرحال ظهور در روانشناسی است که به چندین مفهوم مختلف آورده شده است. با این حال به طور گسترده  اشاره دارد به ظرفیت درک احساس منفی مقاومت...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

آزمون جملات ناتمام راتر

آزمون جملات ناتمام راتر آزمون‎های جملات ناتمام ، به عنوان یکی از روش‎های فرافکن در ارزشیابی شخصیت مورد استفاده می‎باشد، و اول بار در سال ۱۹۳۰ به وسیله تندلر به کار برده شد. متخصصانی...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

آزمون تکمیل جمله استین

آزمون تکمیل جمله (SCT)، مستقیما از آزمون تداعی کلمات مشتق شده است. اساس کار در این نوع آزمون‌ها به این صورت است که جمله ناقصی را به آزمودنی می‌گویند و از او می‌خواهند که...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه استاندارد دینداری

پرسشنامه استاندارد دینداری  به منظور سنجش میزان دینداری فرد مسلمان و بر اساس هنجار جامعه  ایرانی ساخته شده است . این پرسشنامه در سه خرده مقیاس التزام دینی، باور دینی و عواطف دینی ساخته...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه استرس دوران دانشجویی

پرسشنامه استرس دوران دانشجویی مولفه/ زیر مقیاس های پرسشنامه استرس دوران دانشجویی :   ۵ نوع (طبقه) عامل استرس زا (ناکامی ها، تعارضات، فشارها، تغییرات و استرس خود تحمیلی) و ۴ نوع (بخش) واکنش نسبت...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

آزمون منبع کنترل نویکی و استریکلند

آزمون منبع کنترل نویکی و استریکلند مفهوم منبع کنترل به شکلهای بسیاری در سراسر تاریخ بشری ظاهر شده است. تراژدی های یونان باستان، آکنده از پندارهای درماندگی بشر در برابر خدایان و یا سرنوشت...