دسته: آزمونهای روانی

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ENRICH پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ که فرم ۴۷ سؤالی آن توسط اولسون(۱۹۹۸)، تهیه شد شامل ۱۲ مقیاس است که عبارتند از: پاسخ قراردادی، رضایت زناشویی ، مسایل شخصیتی، ارتباط زناشویی...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه سبکهای حل مساله کسیدی و لانگ

پرسشنامه سبکهای حل مساله کسیدی و لانگ ، شش خرده مقیاس را می سنجد که هر خرده مقیاس ۴ سوال از پرسشنامه را به خود اختصاص داده اند. این خرده مقیاس ها عبارتند از: درماندگی در حل مساله یا جهت یابی (بیانگر بی یاوری...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

آزمون دیداری حرکتی بندر گشتالت

آزمون دیداری حرکتی بندر گشتالت از ۹ طرح تشکیل یافته است که بر روی کارتهایی به ابعاد ۱۵*۱۰ سانتی متر ( ۶*۴ اینچ ) کشیده شده اند. اولین کارت با حرف A و بقیه...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید (RAAS)

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید دارای ۱۸ سوال بوده و هدف آن شامل خود ارزیابی از مهارتهای ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه شکل دهی روابط دلبستگی نسبت...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی DTS

پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی تحمل پریشانی، یک ساختاردرحال ظهور در روانشناسی است که به چندین مفهوم مختلف آورده شده است. با این حال به طور گسترده  اشاره دارد به ظرفیت درک احساس منفی مقاومت...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

آزمون جملات ناتمام راتر

آزمون جملات ناتمام راتر آزمون‎های جملات ناتمام ، به عنوان یکی از روش‎های فرافکن در ارزشیابی شخصیت مورد استفاده می‎باشد، و اول بار در سال ۱۹۳۰ به وسیله تندلر به کار برده شد. متخصصانی...