دسته: صنعتی و سازمانی

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه نیازهای گوردون

پرسشنامه نیازهای گوردون یک روانشناس برجسته به نام آبراهام مزلو  در فرضیه خود می گوید که هر انسان  پنج نیاز دارد. این نیازها ایجاد انگیزه و علت انسان است. این نظریه بسیار محبوب و...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه نگرشهای فرهنگی هافستد

پرسشنامه نگرشهای فرهنگی هافستد مطالعه کلاسیک هافستد در مورد ابعاد ارزشهای فرهنگی، به طور خاص بر ارزشهای مربوط به کار تمرکز می‌کند. هافستد یک روانشناس اجتماعی هلندی است که معتقد است افراد برنامه‌های ذهنی...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه طراحی سازمان ویگا و یانوزاس (ارزیابی ساختار مطلوب)

پرسشنامه طراحی سازمان ویگا و سیستم های مکانیک و ارگانیک  Mechanistic&Organic Systems تام برنز و جی.ام. استاکر » با توجه به مطالعاتی که روی بیست شرکت انگلیسی و اسکاتلندی انجام داده اند جایگاه سازمان‌ها...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه سلسله مراتب نیازهای جونز و فیفر

پرسشنامه سلسله مراتب نیازهای جونز پرسشنامه فوق با هدف برای تجربه کردن یکی از مفاهیم تئوری انگیزش کار (در این سلسله مراتب نیازهای مازلو) و  بازخور گرفتن از باورها و نظرات شخص درباره خودش...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه شنود موثر گلن و پود ، شنود موثر افراد در ارتباطات خود

پرسشنامه شنود موثر گلن گوش دادن فعال (Active Listening) است که گاهی هم تحت عنوان گوش دادن موثر (Effective Listening) از آن یاد می‌شود (اگر چه این دو اصطلاح، تفاوت‌هایی جزئی هم با هم دارند). شنیدن، یک...