دسته: نظریه های روانشناسی

ویلهلم رایش ۰

ویلهلم رایش : تحلیل منش و درمان مواجهه سازی و غرقه سازی

ویلهلم رایش ، روان‌کاو اتریشی آمریکایی (۱۸۹۷ – ۱۹۵۷)، از زمینه‌سازان انقلاب جنسی در غرب به شمار می‌رود. نوشته‌های او که بعضی از آن‌ها را بارها تغییر داده بود، سویه‌هایی میان‌رشته‌ای دارند. آثار او میان روان‌کاوی،...

هنری موری ۰

هنری موری

هنری موری : از نظر من، شخصیت، جنگلی بدون مرز است.   (۱۹۸۸ ـ ۱۸۹۳) افسردگی و جبران کودکی کودکی هنری موری با طرد شدن از جانب مادر،عناصری از جبران آدلری به خاطر نقص جسمانی، و حساسیت بیش از حد...