دسته: نظریه های روانشناسی

ویلهلم رایش ۰

ویلهلم رایش : تحلیل منش و درمان مواجهه سازی و غرقه سازی

ویلهلم رایش ، روان‌کاو اتریشی آمریکایی (۱۸۹۷ – ۱۹۵۷)، از زمینه‌سازان انقلاب جنسی در غرب به شمار می‌رود. نوشته‌های او که بعضی از آن‌ها را بارها تغییر داده بود، سویه‌هایی میان‌رشته‌ای دارند. آثار او میان روان‌کاوی،...