دسته: نظریه های روانشناسی

هنری موری ۰

هنری موری

هنری موری : از نظر من، شخصیت، جنگلی بدون مرز است.   (۱۹۸۸ ـ ۱۸۹۳) افسردگی و جبران کودکی کودکی هنری موری با طرد شدن از جانب مادر،عناصری از جبران آدلری به خاطر نقص جسمانی، و حساسیت بیش از حد...

ویلفرد بیون ۰

ویلفرد بیون

ویلفرد بیون (Wilfrde Bion ، ۱۹۷۹-۱۸۹۷) ویلفرد بیون نظریات کلاین را گسترش داد و در رابطه میان درمانگر و بیمار بر این باور است که درمانگر باید آنچه را که بیمار به سمت وی...

سالیوان ۰

سالیوان : نظریه میان فردی هری استک سالیوان (Harry Stack Sullivan)

سالیوان در ۱۸۹۲ در نوریچ، ایالت نیویورک به دنیا آمد. خانوادهٔ آنها تازه از ایرلند به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرده بود و در نوریچ در حومهٔ نیویورک سکنی گزیدند. آنها بعداً به مزرعه‌ای...