دسته: نظریه های روانشناسی

بالبی ۰

بالبی و نظریه دلبستگی (تئوری اتولوژیک یا رفتارشناسی طبیعی رشد کودک)

بالبی و تئوری اتولوژیک (رفتارشناسی طبیعی) رشد کودک جان بالبی John Bowlby در سال ۱۹۰۷ در لندن زاده شد. در رشته پزشکی و روانکاوی تحصیل کرد. در سال ۱۹۳۶ به اختلالات و ناراحتی های کودکانی...