دسته: نظریه های روانشناسی

برونر ۰

برونر : نظریه یادگیری اکتشافی جروم برونر (Jerome S Brunner)

برونر : نظریه یادگیری اکتشافی جروم برونر Jerome S Brunner بیوگرافی: روانشناس تربیتی برجسته آمریکایی که مطالعات زیادی درباره رفتارشناختی و اجتماعی دارد. و یافته های او درباره یادگیری و آموزش در محیط مدرسه...

رشد ژان پیاژه ۱

نظریه پیاژه

پیاژه و نظریه رشد شناختی را در روان راهنما دنبال کنید پیاژه در نهم اگوست سال ۱۸۹۶ در نیوشاتل سوئیس به دنیا آمد و در ۱۹۸۰ درگذشت. او دکتری خود را در سن ۲۱...