روان شناسی سایت

دانلود رایگان فایل صوتی کارگاه آموزشی درمان فراشناختی ۰

دانلود رایگان فایل صوتی کارگاه آموزشی درمان فراشناختی

دانلود رایگان فایل صوتی کارگاه آموزشی درمان فراشناختی دانلود رایگان فایل صوتی کارگاه آموزشی Meta-Cognitive Therapy  : در این دوره مقدماتی با اصول  درمان فراشناختی ، شناخت و فراشناخت ، تکنیک ها ، نحوه...