روان شناسی سایت

دانلود کتاب نظریه های شخصیت مدی Salvatore R. Maddi ۰

دانلود کتاب نظریه های شخصیت مدی Salvatore R. Maddi

دانلود کتاب نظریه های شخصیت مدی Personality Theories : A Comparative Analysis ۶th Edition Salvatore R. Maddi کتاب روانشناسی تئوری های شخصیت مدی کتابی مناسب برای داوطلبان کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی بالینی Highly regarded...

پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (CLDQ) ۰

پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (CLDQ)

پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (CLDQ)   سوالات پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (CLDQ)    ردیف عبارات اصلاً به ندرت گاهی اوقات اغلب همیشه ۱ در املاء مشکل دارد.  ...

دانلود کتاب شخصیت در بزرگسالی (چشم اندازی به تئوری پنج عاملی شخصیت)  ۰

دانلود کتاب شخصیت در بزرگسالی (چشم اندازی به تئوری پنج عاملی شخصیت)

دانلود کتاب شخصیت در بزرگسالی (چشم اندازی به تئوری پنج عاملی شخصیت) مک کری و کاستا Personality in Adulthood Second Edition A Five-Factor Theory Perspective     مطالب مرتبط با دانلود کتاب شخصیت در بزرگسالی (چشم...

پرسشنامه کیفیت خواب ۰

پرسشنامه کیفیت خواب

پرسشنامه کیفیت خواب [۱] (PSQI)   پرسشنامه کیفیت خواب با هدف بررسی کیفیت خواب در طی یک ماه گذشته ساخته شده و شامل ۱۸ عبارت است. تعداد بسیاری از مطالعات انجام شده میزان اعتبار و...

پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد ۰

پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد

پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد (SIP-LL)   ردیف سوالات پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد خیر بلی ۱ من به خاطر مصرف مواد مخدر ناراضی بوده ام. خیر بلی ۲ من به خاطر مصرف مواد، به درستی...

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب ۰

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب پرسشنامه سبک های یادگیری کلب شامل ۱۲ جمله است که برای هر یک از آنها ۴ پاسخ پیشنهاد شده است.پاسخ های پیشنهادی را با توجه به نحوه یادگیری خود...

پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند ۰

پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند

پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند جدول توضیح علامتهای اختصاری پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند علامت اختصاری شرح SHG Self Help General خودیاری عمومی (مثلا می غلتد) SHE Self Help Eat خودیاری در خوردن SHD Self Help...

پرسشنامه انگیزش ریاضی ۰

پرسشنامه انگیزش ریاضی

پرسشنامه انگیزش ریاضی مقیاس های پرسشنامه انگیزش ریاضی مقیاس علاقه به ریاضی ردیف سؤالات خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم اصلاٌ ۱ درس ریاضی تا چه حد برای شما شیرین و جالب است؟    ...

پرسشنامه شادکامی آکسفورد ۰

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

پرسشنامه شادکامی آکسفورد سوالات پرسشنامه شادکامی آکسفورد برای تعیین جمله مورد نظر خود دور یکی از شماره های ۱ تا ۴ را خط بکشید ۱ ۱ ۲ ۳ ۴ من احساس خوشحالی می کنم....

پرسشنامه سرسختی ۰

پرسشنامه سرسختی

پرسشنامه سرسختی   ردیف سوالات پرسشنامه سرسختی ۱ حتی در مورد چیزهای کوچک و امور جرئی نیز نگرانم. هرگز □                           به ندرت □                          گاهی اوقات □                           اغلب اوقات □ ۲ به هنگام شب به...