برچسب گذاری توسط: کودک و نوجوان

مهارت ناديده گرفتن ۰

مهارت نادیده گرفتن یا بی توجهی به رفتار منفی کودک

مهارت نادیده گرفتن گاهی اوقات کودکان رفتارهای نامناسبی انجام میدهند که معمو لاً والدین نمی دانند در مقابل اینگونه رفتارها چه عکس العملی داشته باشند. مهارت نادیده گرفتن یکی از مهارت هایی است که...

امنیت ۰

امنیت کودک و سلامت روان او : چگونه محیطی امن و سازنده ایجاد کنیم؟

امنیت کودک و سلامت روان او  چگونه محیطی امن و سازنده برای کودکانمان ایجاد کنیم؟ والدین گرامی داشتن یک محیط امن، سازنده و مورد علاقه کودک اصل اول تربیت مناسب و کارآمد میباشد.  محیط...