برچسب گذاری توسط: ویژگیها

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه عقاید مرتبط با مصرف مواد

پرسشنامه عقاید مرتبط با مصرف مواد نام ………………………………… تاریخ ………………………………………. در زیر فهرست بعضی از عقاید رایج در مورد مصرف دارو امده است . لطفا هر جمله را بخوانید و درجه بندی نمایید که...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

مقیاس پیش بینی بازگشت به اعتیاد

مقیاس پیش بینی بازگشت به اعتیاد نام …………………………………                 تاریخ ………………………………………………….. همان گونه که می دانید ، موقعیت های زیادی وجود دارد که می توانند میل به مصرف مواد را  برانگیزند . این مقیاس دو...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه آمادگی افراد برای ابتلا به اعتیاد

پرسشنامه آمادگی افراد برای ابتلا به اعتیاد مقیاس آمادگی به اعتیاد توسط وید و بوچر (۱۹۹۲) ساخته شد و تلاش هایی در جهت تعیین روایی آن در کشور ایران صورت گرفته است. این پرسشنامه،...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسش‌نامه پذیرش و عمل AAQ

پرسش‌نامه پذیرش و عمل به وسیله بوند و همکاران (۲۰۰۷) ساخته شده است . این پرسشنامه سازه ای را می سنجد که به تنوع، پذیرش، اجتناب تجربی و انعطاف پذیری روانشناختی برمیگردد.نمرات بالاتر نشان دهنده...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

مقیاس کمال گرایی هیل

 مقیاس کمال گرایی هیل کمال‌‏‌‏گرایی یا کمال‌‏‌‏طلبی، یکی از شایع‌‏ترین پدیده‌‏هایی است که می‌‏توانید در اطراف خودتان مشاهده کنید. کمال‌‏گرایی به معنای رشد، پیشرفت، تعالی و کامل‌‏شدن، مهمترین ویژگی انسانهاست و از جمله معدود...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی MSQ

پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی MSQ توسط اسنل و فیشر و والترز در سال (۱۹۹۳) تدوین گردیده است. پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی یک ابزار خودسنجی است که برای اندازه گیری ۱۲ زیرمقیاس، مسائل جنسی انسان طراحی...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ و واگنر

پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ و واگنر استرنبرگ در نظریه خود مدیریتی ذهنی خویش بیان می‌کند که سبک‌های تفکر، شیوه‌های ترجیحی افراد در به کارگیری توانایی‌هایشان می‌باشد. مفهوم اصلی این سازه آن است که افراد...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

پرسشنامه سازگاری اجتماعی دانش آموزان سینها و سینگ

پرسشنامه سازگاری اجتماعی دانش آموزان سینها و سینگ      اصطلاح سازگاری[۱] اشاره به کسب نوعی درک از رفتارها، افکار و احساسات خود یا دیگران دارد که همراه با احساس کفایت و موفقیت در جهت...