رضایت از زندگی : پرسشنامه رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر

رضایت از زندگی

پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS)

ردیف

عبارات پرسشنامه رضایت از زندگی

کاملا مخالفم نسبتا مخالفم کمی مخالفم کمی موافقم نسبتا موافقم کاملا موافقم
الف) خانواده
۱ من از بودن در کنار خانواده ام لذت می برم.
۲ خانواده من با هم خوب می سازند.
۳ من از گذراندن زمان در کنار والدینم لذت می برم.
۴ من و پدر و مادرم تفریحات با نشاطی انجام می دهیم.
۵ خانواده من از خیلی از خانواده ها بهتر هستند.
۶ اعضای خانواده من با یکدیگر با مهربانی صحبت می کنند.
۷ والدینم با من رفتار خوبی دارند.
ب) دوستان
۸ دوستانم با من رفتار خوبی دارند.
۹ دوستانم با من مهربان هستند.
۱۰ کاش دوستان دیگری داشتم.
۱۱ دوستانم نسبت به من بدجنس هستند.
۱۲ دوستان من فوق العاده خوب هستند.
۱۳ من با دوستانم اوقات بدی را می گذرانم
۱۴ من با دوستانم اوقات بانشاطی را می گذرانم
۱۵ من به تعداد کافی دوست دارم.
۱۶ اگر به کمک احتیاج داشته باشم، دوستانم به من کمک می کنند.
ج) مدرسه
۱۷ من چشم به راه رفتن به مدرسه هستم.
۱۸ من بودن در مدرسه را دوست دارم.
۱۹ محیط مدرسه برای من جذابیت دارد و جالب است.
۲۰ کاش هرگز به مدرسه نمی رفتم.
۲۱ در مدرسه چیزهای زیادی وجود دارد که من دوست ندارم
۲۲ من از فعالیتهای مدرسه لذت می برم
۲۳ من در مدرسه چیزهای زیادی یاد می گیرم.
۲۴ من در مدرسه احساس بدی دارم
د) محیط زندگی
۲۵ من جایی را که زندگی می کنم دوست دارم.
۲۶ کاش در همسایگی ما افراد دیگری زندگی می کردند
۲۷ کاش در خانه دیگری زندگی می کردم
۲۸ کاش در جای دیگری زندگی می کردم
۲۹ من محل زندگیم را دوست دارم.
۳۰ من همسایگانمان را دوست دارم.
۳۱ این شهر پر از آدمهای بدجنس(ناجور) است.
۳۲ خانه ما زیبا و دوست داشتنی است.
۳۳ در جایی که من زندگی می کنم تفریحات با نشاط زیادی می توان انجام داد.
ه) خود (self)
۳۴ من فکر می کنم خوش قیافه هستم.
۳۵ بودن من باعث نشاط و خوشحالی اطرافیان است.
۳۶ من آدم خوب و مهربانی هستم.
۳۷ بیشتر مردم مرا دوست دارند.
۳۸ کارهای زیادی وجود دارد که من می توانم به خوبی آن ها را انجام دهم.
۳۹ من دوست دارم کارهای جدید را امتحان کنم.
۴۰ من خودم را دوست دارم.

 

روش نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان

این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان رضایت از زندگی و ابعاد آن (خانواده، دوستان، مدرسه، محیط زندگی، خود) در دانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه کاملا مخالفم نسبتا مخالفم کمی مخالفم کمی موافقم نسبتا موافقم کاملا موافقم
امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶

 

اما این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۲۰، ۲۱، ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۳۱ معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد:

گزینه کاملا مخالفم نسبتا مخالفم کمی مخالفم کمی موافقم نسبتا موافقم کاملا موافقم
امتیاز ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان دارای پنج بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعد سوالات مربوطه
خانواده ۷-۱
دوستان ۱۶-۸
مدرسه ۲۴-۱۷
محیط زندگی ۳۳-۲۵
خود ۴۰-۳۴

 

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. نمره کلی این آزمون از ۴۰ تا ۲۴۰ متغیر خواهد بود و نمرات بالاتر بیانگر رضایت بالاتر فرد پاسخ دهنده از زندگی خواهد بود و برعکس.

روایی و پایایی پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان

پرسشنامه چند بعدی رضایت از زندگی (هیوبنر، ۲۰۰۱ ) توسط لطیفیان و شیخ اسلامی (۱۳۸۳) در جامعۀ ایران هنجاریابی شده و برای تعیین روایی آن از تحلیل عاملی (اکتشافی) استفاده شد و در نهایت روایی آن مورد تایید قرار گرفت. برای محاسبه پایایی پرسشنامه رضایت از زندگی از آلفای کرونباخ استفاده شده است. پایایی بازآزمایی و آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهشلطیفیان و شیخ اسلامی ( ۱۳۸۳ ) به ترتیب ۷۰/۰ و ۹۰/۰ گزارش شده است. در پایان نامه ابراهیمی کوه بنانی (۱۳۹۰) آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه محاسبه گردید که مقادیر آن در جدول زیر ارائه گردیده است:

مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه چند بعدی رضایت از زندگی

بعد آلفای کرونباخ
خانواده ۸۳/۰
دوستان ۵۸/۰
مدرسه ۸۰/۰
محیط زندگی ۳۳/۰
خود ۸۰/۰
کل ۷۹/۰

منبع: ابراهیمی کوه بنانی، شهین، (۱۳۹۰)، رابطه هوشه یجانی و هوش معنوی با رضایت از زندگی در دانش آموزان تیز هوش دختر دبیرستانی شهر بیرجند، پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدرشته روان شناسی و آموزشکودکان استثنائی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قاینات.

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *