پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی دارای ۶۰  سوال بوده و هدف آن سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد.

منظور از پیشرفت  تحصیلی یا عدم  پیشرفت در کسب  و یاد گیری  مجموعه  مطالب  است تحت  عنوان  درس که  در طول سال  تحصیلی دانش آموزان  ارائه می شود.

پیشرفت تحصیلی بر موفقیت  فرگیران در امور تحصیلی  اشاره دارد  که بر اساس  آزمون  ها  قابل سنجش  باشد.

آیتمهای پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

ردیف عبارات بلی خیر
۱ آیا همیشه از چیزی در مدرسه خودتان ، می ترسید ؟
۲ آیا از ملاقات کردن با همکلاسی هایتان دوری می کنید ؟
۳ آیا آن چه را که خوانده اید، به زودی فراموش می کنید ؟
۴ فرض کنید همکلاسی هایتان ندانسته کارغیر عاقلانه ای را انجام بدهند. در این صورت آیا فورا با آن ها اوقات تلخی می کنید ؟
۵ آیا کم رو هستید ؟
۶ آیا از امتحان می ترسید ؟
۷ آیا به خاطر اشتباهتان ، نگران سرزنش معلمانتان هستید ؟
۸ وقتی که موضوعی را درک نمی کنید ، آیا در سوال کردن تردید دارید ؟
۹ آیا فهمیدن درس هایی که در کلاس تدریس می شود، برای شما مشکل است ؟
۱۰ آیا نسبت به دوستانی که معلم تان زیادی از آن ها قدردانی می کند، حسادت می ورزید ؟
۱۱ زمانی که تعدادی از معلمان شما با هم هستند، آیا بدون هیچ ناراحتی پیش آن ها می روید ؟
۱۲ آیا می توانید از درس هایی که در کلاس تدریس می شود، به درستی یادداشت بردارید؟
۱۳ آیا نسبت به همکلاسی هایی که فکر می کنید بهتر از شما هستند، غبطه می خورید ؟
۱۴ آیا گاهی اوقات احساس می کنید که گویی در مدرسه دوستی ندارید ؟
۱۵ آیا موقع تدریس، در کلاستان خمیازه می کشید ؟
۱۶ وقتی متوجه می شوید چند دانش آموز با هم حرف می زنند، آیا فکر می کنید از شما بدگویی  می کنند ؟
۱۷ آیا به راحتی می توانید با هر شخصی دوست شوید ؟
۱۸ آیا از روش تدریس معلمتان در مدرسه راضی هستید ؟
۱۹ وقتی از شما نمی خواهند در هیچ یک از برنامه های مدرسه تان شر کت کنید، آیا عصبانیت خود را نسبت به دیگران اظهار می کنید ؟
۲۰ وقتی تعدادی دانش آموز با هم حرف می زنند، آیا آزادانه به آنها می پیوندید ؟
۲۱ آیا فکر می کنید معلمان مدرسه توجهی به مسائل شما ندارند ؟
۲۲ آیا در مدرسه غمگین و پریشان هستید ؟
۲۳ آیا پیوستن به همکلاسی ها و کار کردن با هم را دوست دارید ؟
۲۴ آیا از پیشرفت در تحصیل خودتان راضی هستید ؟
۲۵ آیا احساس می کنید معلمان، شما را مورد غفلت قرار داده اند ؟
۲۶ آیا سعی می کنید توجه معلمتان را در کلاس به خود جلب کنید ؟
۲۷ آیا برایتان سخت است مطلبی را مطالعه کنید ؟
۲۸ وقتی که دانش آموزی از شما شکایت می کند ، آیا بر انگیخته می شوید و سعی می کنید به او صدمه بزنید ؟
۲۹ آیا اغلب دوست دارید تنها باشید ؟
۳۰ آیا معلمان شما همیشه آماده حل مشکل تحصیلیتان هستند ؟
۳۱ آیا اغلب از مدرسه تان ناراضی هستید ؟
۳۲ آیا با دانش آموزان مدرسه ارتباط برقرار می سازید ؟
۳۳ آیا در مدرسه ، معلمان تان شما را تحسین می کنند ؟
۳۴ آیا سعی می کنید اشتباهتان را توجیه کنید ؟
۳۵ آیا دوست دارید در صندلی های جلو کلاس بنشینید ؟
۳۶ آیا اغلب در امتحانات نمره کمتری می گیرید ؟
۳۷ وقتی معلمان در کلاس سوالی از شما می پرسند، آیا ناراحت می شوید ؟
۳۸ آیا با همکلاسی های خود، ارتباطات دوستانه دارید ؟
۳۹ آیا انگیزه ی داشتن تحصیلات بیشتر را دوست دارید؟ ] آیا برای تحصیلات بیشتر، انگیزه دارید؟
۴۰ آیا از شوخی کردن همکلاسی هایتان ناراحت می شوید ؟
۴۱ آیا به طور فعال در فعالیت  های مدرسه شرکت می کنید ؟
۴۲ آیا اغلب با همکلاسی هایتان بگو مگو ( مجادله و ستیز ) دارید ؟
۴۳ آیا بعضی وقت ها قبل از تعطیل شددن مدرسه ، به خانه می روید ؟
۴۴ آیا در مسابقات ورزشی مدرسه ، شرکت می کنید ؟
۴۵ آیا اغلب تعدادی از معلمان شما را به خاطر درس و مشق ، سرزنش می کنند ؟
۴۶ آیا اغلب در مدرسه به دیگران شک دارید ؟
۴۷ آیا خجالت می کشید با دانش آموزان کلاس های بالاتر مدرسه صحبت کنید ؟
۴۸ آیا به معلمان خودتان به دیده احترام می نگرید ؟
۴۹ آیا نسبت به هدیه ای ک توسط یکی از همکلاسی ها ( ودر جبران رفتار ناخوشایند ی که با شما داشته است )داده می شود، بی تفاوتی نشان می دهید ؟
۵۰ آیا در مدرسه دوستان صمیمی دارید ؟
۵۱ آیا به درس که در کلاس تدریس می شود ، توجه دارید ؟
۵۲ وقتی نمره کم می آورید ، آیا فکر می کنید نفرت شما نسبت به معلمانتان افزایش می یابد ؟
۵۳ آیا همیشه آمادگی دارید بله هر طریقی که شده ، به همکلاسی های خود کمک کنید ؟
۵۴ آیا از کتابخانه مدرسه، کتاب و مجله امانت گرفته و مطالعه می کنید ؟
۵۵ آیا از ملاقات کردن با دانش آموزان دیگر مدرسه،  لذت می برید ؟
۵۶ آیا از جنب و جوش دانش آموزان دیگر مدرسه ، لذت می برید ؟
۵۷ آیا در بحث ها شرکت می کنید ؟
۵۸ آیا در برخورد با دانش آموزان کلاس های بالاتر ، احساس ناخوشایندی دارید ؟
۵۹ وقتی که همکلاسی هایتان کتاب و دفترچه یادداشت شمارا به امانت بگیرند، آیا کتاب و دفترچه هایتان را با خوشحالی به آنها می دهید ؟
۶۰ آیا به کارهای تخصصی علاقه مند هستید ؟

نمره گذاری پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

نمره گذاری پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی بر اساس عبارت دو گزینه ای بلی و خیر می باشد که از ۰ تا ۱ نمره گذاری شده است.

گزینه بلی خیر
امتیاز ۰ ۱

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده
  1. اما این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات ۱۱ و ۱۲و ۱۷و ۱۸ و ۲۰و ۲۳و ۲۴و۲۶ و ۳۰و ۳۲و ۳۳و ۳۵و ۳۸و ۳۹و ۴۱و۴۴ و ۴۸و ۵۰و ۵۱و ۵۳و ۵۴و ۵۵ و ۵۶ و۵۷ و ۵۹و ۶۰ معکوس می شود (بلی=۱ و خیر =۰ ).
گزینه بلی خیر
امتیاز ۱ ۰

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید مثلا اگر شخصی سوال ۷ پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه در جلوی سوال ۷ عدد ۱ ( خیلی کم ) را بگذارید.

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه ، کل سوال های پرسشنامه را با هم جمع نمایید. این امتیاز دامنه از ۰ تا ۶۰ خواهد داشت ، بدیهی است که هر چه این امتیاز بالاتر باشد نشان دهنده میزان پیشرفت تحصیلی بیشتر دانش آموز دبیرستانی خواهد و برعکس.

روایی و پایایی پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی ۸۲/۰

مطالب مرتبط با پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

یک پاسخ

  1. باقر میرزایی گفت:

    عالی حرف ندارن مرسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *