برچسب گذاری توسط: اختلالات اضطرابی

آگورافوبیا ۰

آگورافوبیا یا گذرهراسی بر اساس راهنمای آماری تشخیص اختلالات

آگورافوبیا از کلمه یونانی آگورا به معنای بازار ریشه گرفته است. آگورافوبیا، یعنی ترس از بازار (ازدحام هراسی، ترس از محیط‌های باز، ترس از محیط‌های بسته). اگر به دیدن یک مکان باستانی در یونان...

لالی انتخابی ۲

لالی انتخابی یا گنگی انتخابی بر اساس راهنمای آماری تشخیصی اختلالات

لالی انتخابی ملاک های تشخیصی لالی انتخابی  A.ناتوانی مداوم صحبت کردن در موقعیت های اجتماعی که انتظار صحبت کردن در آنها می رود(مثلاً در مدرسه) با وجود صحبت کردن در موقعیت های دیگر. B....