برچسب گذاری توسط: اختلالات اضطرابی

آگورافوبیا ۰

آگورافوبیا یا گذرهراسی بر اساس راهنمای آماری تشخیص اختلالات

آگورافوبیا از کلمه یونانی آگورا به معنای بازار ریشه گرفته است. آگورافوبیا، یعنی ترس از بازار (ازدحام هراسی، ترس از محیط‌های باز، ترس از محیط‌های بسته). اگر به دیدن یک مکان باستانی در یونان...