برچسب گذاری توسط: اختلالات نشانه بدنی

اختلال ساختگی ۰

اختلال ساختگی بر اساس راهنمای آماری تشخیصی اختلالات روانی

اختلال ساختگی  Factitious Disorder دراختلالات ساختگی بیماران به قصد گرفتن نقش بیمار به خود، به‌طور عمدی و آگاهانه علایم جسمی یا روان‌شناختی را تقلید می کنند. در این اختلال، بیمار به‌طور ارادی علایم اختلالات طبی...