دسته: دانلود کتاب های روانشناسی به زبان اصلی

خرید مجموعه کتاب های روانشناسی

 

کتاب روش آموزش و پرورش ۰

کتاب روش آموزش و پرورش (به سوی آموزش و پرورش) جروم برونر

کتاب روش آموزش و پرورش (به سوی آموزش و پرورش) جروم برونر  نظریه پرداز یادگیری اکتشافی The Process of Education Jerome Bruner   در نظریه برونر می خوانیم که برونر سمیناری بین المللی تشکیل داد...

کتاب پایه های اتیولوژی ۰

کتاب پایه های اتیولوژی (کردار شناسی) – کنراد لرنز – دانلود رایگان

کتاب پایه های اتیولوژی (کردار شناسی) – کنراد لرنز foundations of ethology by Konrad Z. Lorenz فرمت فایل این کتاب DjVu است   فهرست مطالب کتاب پایه های اتیولوژی (کردار شناسی) – کنراد لرنز...

کتاب روان درمانی اگزیستانسیال ۰

کتاب روان درمانی اگزیستانسیال (درمان وجودی) اروین یالوم

کتاب روان درمانی اگزیستانسیال (درمان وجودی) اروین یالوم Existential Psychotherapy by Irvin D. Yalom فهرست مطالب کتاب روان درمانی اگزیستانسیال CHAPTER 1 I Introduction Existential Therapy: A Dynamic Psychotherapy 6 The Existential Orientation: Strange...