دسته: پاورپوینت

 پاورپوینت طرحواره درمانی کارگاه آموزشی دکتر موتابی ۰

طرحواره درمانی : پاورپوینت کارگاه آموزشی دکتر موتابی و دکتر فتی

طرحواره درمانی : پاورپوینت کارگاه آموزشی دکتر موتابی و دکتر فتی تعداد اسلاید : ۱۰۰ مطالب مرتبط با پاورپوینت کارگاه آموزشی طرحواره درمانی دکتر موتابی و دکتر فتی در روان راهنما  پاورپوینت طرحواره درمانی کارگاه آموزشی دکتر...

پاورپوینت طرحواره درمانی دکتر فرزین رضاعی ۰

پاورپوینت طرحواره درمانی کارگاه آموزشی دکتر فرزین رضاعی

پاورپوینت طرحواره درمانی دکتر فرزین رضاعی طرحواره درمانی رویکردی نوین و منسجم به درمان اختلالات روانی است که حاصلی از ترکیب روانکاوی، گشتالت درمانی، رفتار درمانی و شناخت درمانی است. اصل در این رویکرد درمانی...

پاورپوینت رفتار درمانی شناختی ۰

پاورپوینت رفتار درمانی شناختی

پاورپوینت رفتار درمانی شناختی تعداد اسلاید:  ۴۶   توضیحات: آموزش رفتار درمانی شناختی ، ساختار جلسات، کار با افکار منفی، فرض های ناکار آمد pass: www.ravanrahnama.ir