دسته: سالمندی

سندرم آشیانه خالی ۰

سندرم آشیانه خالی چیست ؟

سندرم آشیانه خالی سندرم آشیانه خالی نوعی حس تنهایی و افسردگی است که بعد از اینکه فرزندان بزرگ می‌شوند و خانه را ترک می‌کنند، برای والدین اتفاق می‌افتد. سندرم آشیانه خالی به احساس افسردگی،...