دسته: تشخیص اختلالات و شناخت ویژگی ها

پرسشنامه خود کنترلی تانجی ۰

پرسشنامه خود کنترلی تانجی

پرسشنامه خود کنترلی تانجی (فرم ۱۳ ماده ای) هدف: سنجش میزان کنترل افراد بر خودشان ردیف عبارات پرسشنامه خود کنترلی تانجی هرگز به  ندرت گاهگاهی زیاد بسیار زیاد ۱ من به خوبی مقاومت در برابر...

پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو (ZTPI) ۰

پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو (ZTPI)

پرسشنامه چشم انداز زمان هر بخش را بخوانید و در نهایت صداقت به این پرسش پاسخ دهید:«این موضوع تا چه حد در مورد من صحت دارد؟»پاسخ مناسب را علامت بزنید. لطفاً به کل پرسشها...

پرسشنامه سبکهای هویتی برزونسکی ۰

پرسشنامه سبکهای هویتی برزونسکی

پرسشنامه سبکهای هویتی برزونسکی : ۱ – نسبت به اعتقادات دینی خود علم و آگاهی دارم. ۲- درباره آنچه باید در زندگی انجام دهم ساعت ها فکر کرده ام. ۳ – به آنچه در...

مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM) برای ارزیابی خودکارآمدی والدین ۰

مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM) برای ارزیابی خودکارآمدی والدین

مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM) پرسشنامه خودکارآمدی والدگری توسط دومکا معرفی شده است .این پرسشنامه شامل ۱۰ سوال است و پاسخ به این پرسشنامه طبق طیف لیکرت هفت درجه ای از ۱ تا ۷...

مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی ۰

مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی

مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS)[۱] تاریخچه و نمره گذاری  مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی در سال ۱۹۸۸ توسط واتسون و تلگن، برای اندازه گیری دو بعد...

پرسشنامه خودگویی کالوت برای سنجش خودگوییهای مثبت و منفی ۰

پرسشنامه خودگویی کالوت برای سنجش خودگوییهای مثبت و منفی

پرسشنامه خودگویی کالوت پرسشنامه خودگویی[۱] کالوت به­ وسیله کالوت و همکاران (۲۰۰۵)، تهیه شده است و ابزاری خودگزارشی برای سنجش خودگویی مثبت و منفی در بزرگسالان است که دارای دو مقیاس خودگویی مثبت و خودگویی...

مقیاس نیرومندی من بارن ۰

مقیاس نیرومندی من بارن

مقیاس نیرومندی من بارن بخشی از تست ام ام پی آی میباشد که برای سنجش نیرومندی ایگو استفاده میشود. نیرومندی من ویژگی است که برخی روانکاوان درباره آن بحث کرده‌اند و بیشتر آن را...

پرسشنامه سنجش نیرومندی ایگو (من) ۰

پرسشنامه سنجش نیرومندی ایگو (من)

پرسشنامه سنجش نیرومندی ایگو (من) به‌وسیله مارکستروم و همکاران (۱۹۹۷) و بر پایه دیدگاه روانی اجتماعی اریکسون ارائه شده است. از ۸ زیر مقیاس ساخته شده است و هر زیرمقیاس شاخصی از نیرومندی من در...

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس ۰

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس بر مبنای نظریه لازاروس – فولکمن در مورد تنیدگی بنا شده است . به نظر آنها تفسیر و برآورد ما از رویدادها اهمیت بیشتری...

پرسشنامه خودکشی در نوجوانان  (ASQ) ۰

پرسشنامه خودکشی در نوجوانان  (ASQ)

پرسشنامه خودکشی در نوجوانان  (ASQ) هدف: ارزیابی میزان تمایل نوجوانان به خودکشی خیر بلی سوالات ردیف خیر بلی آینده شادی را خواهم داشت. ۱ خیر بلی اخیرا در خوابیدن مشکل داشته ام. ۲ خیر...