گری ویلسون : پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون

گری ویلسون

پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون (GWPQ)

لطفا به هریک از سوال های زیر پاسخ” بله” یا ” خیر” بدهید. اگر به هر دلیلی پاسخ دادن را غیر ممکن دیدید، گزینه نمی دانم را انتخاب کنید ، سریع پاسخ دهید و زیاد نگران معنای دقیق سوال ها نباشید. هیچ پاسخ صحیح یا غلطی وجود ندارد و هیچ یک از سوالها پیچیده نیست.

آیتمهای پرسشنامه گری ویلسون
۱ اگر در نظر داشتید تغییر شغل دهید، درآمد عامل مهمی برایتان محسوب می شد؟
۲ پارک کردن در جایی که احتمال جریمه شدن وجود دارد، برایتان بی اهمیت است؟
۳ اگرگلودرد داشته باشید، تا زمانی که بهتر شود، از صحبت کردن اجتناب می کنید؟
۴ اگر قبول کرده بودید که دریک گروه موسیقی شرکت کنید، حتی با این که در تمرین هابازخوردهای نامطلوبی دریافت می کردید، کارتان را ادامه می دادید؟
۵ اگرچیزی خلاف میل تان باشد، تمایل دارید با صدای بلند فحش دهید؟
۶ اگربا یک حیوان خطرناک مواجه می شدید، می توانستید آرام و بی حرکت بمانید؟
۷ قبول دارید که چیزهای زیادی، بسیار مهم تر از پول در زندگی وجود دارند؟
۸ برای معاینه ها و آزمایش های منظم به پزشک مراجعه می کنید؟
۹ اگر مچ پایتان پیچ می خورد، به راه رفتن مثل همیشه ادامه می دادید و درد را نادیده می گرفتید؟
۱۰ اگر به نظر برسد دیگران علاقه ای به شما ندارند، ترجیح می دهیداز معاشرت با آنها اجتناب کنید؟
۱۱ به طور کلی ، اگر رویدادها برخلاف میل شما باشند، آرام و راحت می مانید؟
۱۲ اگر غذایی را که در رستوران سفارش داده بودید به کندی آورده می شد، احتمالا بلند می شدید و آنجا را ترک می کردید؟
۱۳ برای شما گذشتن از مقابل رستورانی که غذای مورد علاقه تان را دارد، هرچندگرسنه نباشید، مشکل است؟
۱۴ صبر می کنید تا ماشین یا وسایلتان، قبل از معاینه کردن و تعمیرات مورد نیازشان خراب شوند؟
۱۵ گاهی قرارهای ناخوشایند مانند قرار با دندانپزشک را فراموش می کنید؟
۱۶ اگر فرد بسیار جذابی را می دیدید، به تلاش خود برای آشنایی با او ادامه می دادید، حتی اگر به نظرتان سرد و بی اعتنا می رسید؟
۱۷ اگر گلو درد داشتید، فقط برای لج کردن با آن با صدای بلند فریاد می زدید؟
۱۸ اگر فردی در قرار ملاقات با شما تاخیر کند، صبورانه منتظرش می مانید؟
۱۹ اگر رژیم غذایی داشتید، به راحتی می توانستید غذای بسیار دلخواهتان را که به شما تعارف می شد، رد کنید؟
۲۰ اگر بارندگی پیش بینی شده باشد، به خاطر می سپارید هنگام بیرون رفتن چتر یا بارانی ببرید؟
۲۱ اگر به فوریت های دندانپزشکی نیاز داشتید، به جای به تعویق انداختن ، آن را به سرعت انجام می دادید؟
۲۲ اگر دو سه بار در یک مسیر با ترافیک سنگین مواجه شده بودید، می توانستید مطمئن باشید که بعدا آن مسیر را انتخاب نمی کنید؟
۲۳ اگر گلو درد عفونی داشتید، تا آنجا که ممکن بود از صحبت کردن پرهیز می کردید؟
۲۴ اگر در ساختمانی بودید که ناگهان به خاطر زمین لرزه شروع به لرزش می کرد، وحشت زده شده و باعجله خارج می شدید؟
۲۵ می توانید بگویید که مستعد اعتیاد هستید، حتی اگر فقط موارد ساده ای مانند سیگار، شکلات ، چای یا بستنی باشد؟
۲۶ اغلب اوقات برای مواجهه با هوای بد ، آماده نیستید؟
۲۷ تاکنون ، زمانی که در یک جلسه امتحان مهم نشسته اید ، ذهنتان خالی شده است؟
۲۸ اگر کوتاه ترین مسیر به محل کارتان قبلا برای تعمیر مسدود شده بود، به این امید که تعمیر تمام شده است ، دوباره آن مسیر را امتحان می کردید؟

۲۹ اگر کسی شما را می زد، بدون شک شما نیز بی درنگ او را می زدید؟
۳۰ اگر زندگیتان به وسیله آتش سوزی جنگل در معرض خطر قرار می گرفت ، می توانستید کنترل خود را حفظ کرده و تفکر درستی داشته باشید؟
۳۱ به نظرتان ، مقاومت کردن در برابر شکل گیری عادت هایی که فکر می کنید احتمالا برای سلامتی تان مضرهستند ، آسان است؟
۳۲ هنگامی که دانش آموز بودید، در انجام دادن هر تکلیفی که از شما خواسته می شد، با دقت بودید؟
۳۳ در موقعیت استرس زای امتحان ، مطابق با سطح توانایی معمول تان عمل می کنید؟
۳۴ از افتتاح حساب هاب پس انداز قرض الحسنه خودداری می کنید ، چون ظاهرا هرگز برنده نمی شوید؟
۳۵ آن قدر صلح جو هستید تا ضربه ای را که به سمت شما هدف گرفته شده، تلافی نکنید؟
۳۶ اگر در خیابان با سارقانی مواجه می شدید، احتمالا فریاد زده و فرار می کنید؟
۳۷ اگر فردی از جنس مخالف به نظرتان جذاب بیاید، این را به شیوه ای به او نشان می دهید؟
۳۸ در کودکی برای کارهایی که باید انجام می دادیداما موفق نمی شدید، اغلب تنبه می شدید؟
۳۹ ترجیح می دهیداز سر راه کسی که از دست شما ناراحت است، کنار بروید؟
۴۰ هنگامی که با قرعه کشی و بخت ازمایی مواجه می شوید، همیشه فردی خوش بین هستید؟
۴۱ اگر سگی نزدیک پاهایتان پارس می کرد و می ترسیدید گازتان بگیرد، احتمال داشت به آن لگد بزنید؟
۴۲ اگر توسط مرد قوی هیکلی با چاقو تهدید می شدید، همه پول ها و اشیای با ارزشتان را که مطالبه کرده ، به او می دادید؟

۴۳ به نظرتان ، وقتی کنار فردی جذاب }از جنس مخالف{ قرار می گیرید، مقاومت در برابر گپ زدن با وی ، آسان است؟
۴۴ اگر لباس هایتان را در یک اتاق رخت کن بگذارید، دقت می کنید که پول و اشیای با ارزشتان را بردارید؟
۴۵ اگر می شنیدید که کسی از شما گله مند است ، با او تماس می گرفتید تا مشکل را حل کنید؟
۴۶ اگر شواهد نشان می داد که در امتحانی رد خواهید شد، ترجیح می دادید که امتحان ندهید؟
۴۷ اگر حیوانات خانگی دیگران شما را گاز بگیرند یا چنگ بزنند، مدارا می کنید؟
۴۸ اگر ناگهان بوق ماشینی در نزدیکی شما به صدا درآید، به طور غیر ارادی از جا می پرید؟
۴۹ اگر برای رسیدن به جایی لذت بخش دیر می کردید، سریعتر از حد مجاز رانندگی می کردید؟
۵۰ نسبت به مسائل امنیتی سهل انگار هستید ) برای مثال: ترک خانه بدون قفل کردن آن یا گذاشتن کلیدها در ماشین تان( ؟
۵۱ اگر مجبور به سخنرانی کردن بودید امکان داشت آن قدر دستپاچه شوید که نفهمید چه می گویید؟
۵۲ با این که تجربه گذشته نشان می دهد که شانس شما کم است ، با اشتیاق برای دستیابی به اهداف می کوشید؟
۵۳ اگر هنگام رانندگی درجاده ، راننده دیگری ویرآز خطرناکی بدهد، احتمال دارد با فریاد به او فحش بدهید؟
۵۴ اگر نزدیک بود با اتومبیلی که از کنارتان گذشته تصادف کنید، می توانستید آرامش خود را حفظ کنید؟
۵۵ هنگام رانندگی با ماشین، ایمنی را مهمترین چیز به شمار می آورید، هر چند این ام ره این معنی باشد که به بعضی تفریحات دیر برسید؟
۵۶ اگر فکر کنید دروغ گفتن از دردسر نجاتتان خواهد داد، گرایش به دروغ گفتن دارید؟
۵۷ می توانید در مصاحبه ای تلویزیونی آرام و آماده باشید؟
۵۸ اگر در یک موقعیت شرط بندی در حال باختن بودید، به سرعت آن را رها می کردید؟
۵۹ در تزافیک سنگین که دیگران بد رانندگی می کنند، می توانید به راحتی اعصاب خود را کنترل کنید؟
۶۰ اگر دندان پزشک }هنگام کار{ موجب درد شما شود، به طور غیر ارادی خود را عقب می کشید؟
۶۱ اگر در فروشگاهی تعدادی لباس می دید که از آنها خوشتان می آمد، در صورتی که عجله داشتید، احتمال داشت آنها را بدون این که دقیقا امتحانشان کنید، بخرید؟
۶۲ به نظرتان فرار از یک موقعیت دشوار به وسیله فریب دادن دیگران ، مشکل است؟
۶۳ دیدن خون موجب ترک شما از صحنه تصادف می شود؟
۶۴ اگر دریک بازی مقداری پول می باختید، گرایش داشتید بازی را ادامه دهید
۶۵ در دوران کودکی ، با بچه های دیگر درگیری های بدنی داشتید؟
۶۶ می توانید در مطب دندانپزشک ، بدون این که بیمار پر دردسری باشید، درد را تحمل کنید؟
۶۷ همیشه قبل از لباس خریدن ، برای مطمئن شدت از این که آنها کاملا اندازه تان باشد ، دقیق هستید؟
۶۸ اگر در یک ساختمان عمومی زنگ خطر به صدا در می آمد، به سرعت فرار می کردید؟
۶۹ می توانستید به خوبی در ضغلی درمانی که با جراحت های سخت سر و کار دارد، کار کنید؟
۷۰ اگر دوبار در امتحان رانندگی مردود می شدید، آن را به عنوان کاری دشوار رها می کردید؟
۷۱ وقتی در مدرسه بودید، طوری رفتار می کردید که دور از دعواها بمانید؟
۷۲ هنگامی که تزریقی پزشکی دریافت می کنید، به شدت به خود می پیچید؟
۷۳ اگر تسهیلات اعتباری به راحتی فراهم باشد، گرایش به وام گرفتن دارید؟
۷۴ وقتی صدای زنگ حریقی می شنوید، معمولا حدس می زنید هشداری اشتباهی است؟
۷۵ اگر کسی از شما انتقاد کند، به دل می گیرید و به هم می ریزید؟
۷۶ اگر در انجام یک تکلیف شکست بخورید، تمایل به تلاش های مجدد دارید؟
۷۷ اگر تصادفا به خود آسیب برسانید، گاهی اوقات فردی که برحسب اتفاق کنار شماست را مقصر می دانید، هر چند پس از تامل بفهمید که او مقصر نیست؟
۷۸ وقتی فرایندهای پزشکی که کمی درد برایتان دارد، پیش می آید، نسبتا شجاع و مصمم هستید؟
۷۹ قبل از جلو رفتن و خریدن چیزی ، با دقت درباره این که پول کافی برای پرداخت آن دارید، فکر می کنید؟
۸۰ اگر رئیس تان از کارتان ناراضی می بود، تلشتان را دو برابر می کردید؟
۸۱ تقریبا در برابر اظهارات انتقادی دیگران مقاومید } ناراحت نمی شوید{ ؟
۸۲ از بازی ها و ورزشهای رقابتی ، اگر احتمال زیادی وجود داشته باشد که خواهید باخت ، اجتناب می کنید؟
۸۳ می توانید به راحتی در برابر وسوسه مقصر دانستن دیگران، به خاطر حوادثی که برایتان اتفاق می افتد، مقاومت کنید؟
۸۴ اگر تصادفا خراش بردارید یا مچ پایتان پیچ بخورد، احتمالا از درد فریاد می زنید؟
۸۵ هنگام باز کردن هدیه های تولدتان فچنان هیجان زده می شوید که به جای مرتب باز کردن کاغذ کادوهایشان ،آنها را پاره می کنید؟
۸۶ اگر نتیجه کارتان مورد انتقاد قرار می گرفت، بدون توجه به آن ، روش شخصی تان را ادامه می دادید؟
۸۷ بازدید از یک کلاس درس در مدرسه قدیمیتان ، خاطرات ناخوشایندی را زنده می کند؟
۸۸ از چالش بازی کردن افرادی که شما قوی تر هستند، لذت می برید؟
۸۹ اگر فردی را در حال دزدیدن اموالتان می گرفتید، احتمالا به او حمله می کردید؟
۹۰ اگر تصادفا چکشی را روی انگشت شست تان می زدید، می توانستید آرام و بی صدا بمانید؟
۹۱ اگر هدیه ای زود تر از روز تولدتان به شما می رسید، آن را برای باز کردن در آن روز نگه می داشتید؟
۹۲ به جای رد شدن از زیر نردبان ، از کنار آن رد می شوید؟
۹۳ هنگام قدم زدن در اطراف حیاط مدرسه قدیمی تان، احساسات خوشایندی از یادآوری خاطرات گذشته به شما دست می دهد؟
۹۴ اگر چندین بار سعی کنید به کس تلفن بزنید و او جواب ندهد ، ناامید شده و منصرف می شوید؟
۹۵ اگر فکر می کردیددزدانی در خانه شما هستند، به جای وارد خانه شدن ، با پلیس تماس می گرفتید؟
۹۶ در دوران کودکی اگر صدمه ای به خود می زدید ، داد و فریاد به راه می انداختید؟
۹۷ در تئاتر انتظار برای بالا رفتن پرده شمارا عصبی می کند؟
۹۸ باورهای خرافی ، مانند نحس بودن عدد ۱۳ را نادیده می گیرید؟
۹۹ وقتی پلیسی را می بینید احساس گناه زود گذر رنج آوری هر چند بی دلیل به شما دست می دهد؟
۱۰۰ اگر در گرفتن تلفن فردی مشکل داشتید، تلاش خود را ادامه می دادید تا موفق شوید؟
۱۰۱ اگر دری به سختی باز و بسته می شد ، تمایل داشتید ضربه محکم جانانه ای به آن بزنید؟
۱۰۲ اگر در مدرسه زمین می خوردید و به خود صدمه می زدید، به اندازه کافی با دل و جرات بودید؟
۱۰۳ از این که در سنما با آرامش بنشینید و منتظر شوید تا فیلم شروع شود لذت می برید؟
۱۰۴ دندانهایتان را به طور بسیار منظم، تمیز می کنید؟
۱۰۵ وقتی آژیر پلیس یا آمبولانسی را می شنوید ، می توانید به خوبی آرام بمانید؟
۱۰۶ ترجیح می دهید تقاضای چیزی را که احتمالا رد خواهد شد، مطرح نکنید؟
۱۰۷ اگر باز کردن در یک شیشه مربا دشوار باشد، آن را به دقت بررسی و سعی می کنید به چرایی آن فکر می کنید؟
۱۰۸ اگر در کافه ای در حال نوشیدن می بودید و دعوایی شروع می شد، آنجا را هرچه سریعتر ترک می کردید؟
۱۰۹ اگر شانسی برای بهبود وضعیت خود به وسیله تغییر شغل داشتید، مشتاقانه این شانس را می پذیرفتید؟
۱۱۰ هنگام تمیز کردن داندانهایتان ، بسیار بی حال هستید؟
۱۱۱ در موقعیت های اجتماعی دستپاچه کننده به راحتی آشفته می شوید؟
۱۱۲ تقاضای افزایش حقوقتان را ادامه می دهید، هر چند در گذشته رد شده باشد؟
۱۱۳ تا به حال میل به کشتن کسی داشته اید؟
۱۱۴ اگر به طور تصادفی با گروهی از افراد که در حال زد و خورد هستند مواجه می شدید، کنجکاوی باعث می شد که بایستید و تماشا کنید، حتی اگر خطر درگیر شدن تان وجود داشت؟
۱۱۵ ماندن در یک شغل بی خطر را به یک شغل مخاطره آمیز که احتمالا دارای جذابیت بیشتر است، ترجیح می دهید؟
۱۱۶ اگر ماشین خود را در مقابل یک پارکومتر پارک می کردید، همیشه سعی می کردید به اندازه ای سکه در آن بیاندازید که برای غیبت مورد نظرتان کافی باشد؟
۱۱۷ می توانید بگویی به میزان کمی ، تحت تاثیر عقاید دیگران هستید؟
۱۱۸ اگر در یادگیری متن گفتگویتان در یک تئاتر غیر حرفه ای مشکل داشتید، از آن بیرون می آمدید؟
۱۱۹ تصور این که فردی چگونه می تواند آن قدر عصبانی شود که مرتکب قتل شود، برایتان سخت است؟
۱۲۰ اگر ناگهان با سگی با ظاهری وحشی مواجه می شدید، احتمالا بی درنگ فرار می کردید؟

روش نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه گری ویلسون

پرسشنامه گری ویلسون دارای ۱۲۰ سوال است و برای هر یک از سوال های پرسشنامه سه گزینه بلی، خیر و نمی دانم وجود دارد. آزمودنی گزینه نمی دانم را در صورتی انتخاب می کندکه به هیچ وجه نتواند یکی از گزینه های بلی یا خیر را انتخاب کند.
برای هر ماده با علامت +، «بلی» ۲ نمره، «نمی دانم» ۱ نمره و «خیر» صفر نمره و برای هر ماده با علامت -، «بلی» صفر نمره، «نمی دانم» ۱ نمره، و «خیر» ۲ نمره تعلق می گیرد (جدول شماره ۱).

جدول ۱-مولفه ها و سوال های پرسشنامه شخصیتی گری–ویلسون (گری ویلسون)

روی آوری   + ۱۰۹-۹۷-۸۵-۷۳-۶۱-۴۹-۳۷-۲۵-۱۳-۱
– ۱۱۵-۱۰۳-۹۱-۷۹-۶۷-۵۵-۴۳-۳۱-۱۹-۷
اجتناب فعال + ۱۱۶-۱۰۴-۹۲-۸۰-۶۸-۵۶-۴۴-۳۳-۲۰-۸
– ۱۱۰-۹۸-۸۶-۷۴-۶۲-۵۰-۳۸-۲۶-۱۴-۲
اجتناب مفعل + ۱۱۱-۹۹-۸۷-۷۵-۶۳-۵۱-۳۹-۲۷-۱۵-۳
– ۱۱۷-۱۰۵-۹۳-۸۱-۶۹-۵۷-۴۵-۳۳-۲۱-۹
خاموشی + ۱۱۸-۱۰۶-۹۴-۸۲-۷۱-۵۸-۴۶-۳۴-۲۲-۱۰
– ۱۱۲-۱۰۰-۸۸-۷۶-۶۴-۵۲-۴۰-۲۸-۱۶-۴
جنگ + ۱۱۳-۱۰۱-۸۹-۷۷-۶۵-۵۳-۴۱-۲۹-۱۷-۵
– ۱۱۹-۱۰۷-۹۵-۸۳-۷۱-۵۹-۴۷-۳۵-۲۳-۱۱
گریز + ۱۲۰-۱۰۸-۹۶-۸۴-۷۲-۶۰-۴۸-۳۶-۲۴-۱۲
– ۶-۱۸-۳۰-۴۲-۵۴-۶۶-۷۸-۹۰-۱۰۲-۱۱۴

پایایی(اعتبار) و روایی پرسشنامه گری ویلسون 

در زمینه اعتبار پرسشنامه گری ویلسون ، بارت و گری (۱۹۸۹) ضریب آلفای کرونباخ را برای مولفه های روی آوری، اجتناب فعال، اجتناب منفعل، خاموشی، جنگ و گریز به این ترتیب بدست آوردند: برای مردان ۷۱/۰، ۶۱/۰، ۵۸/۰، ۶۱/۰، ۶۵/۰ و ۶۵/۰ و برای زنان ۶۸/۰، ۳۵/۰، ۵۹/۰، ۶۳/۰، ۷۱/۰، و ۷۱/۰؛ که بیانگر ثبات درونی مناسب آزمون گری ویلسون است. همچنین با استفاده از همبستگی میان مولفه های پرسشنامه های شخصیتی گری ویلسون (GWPQ) و پرسشنامه شخصیتی آیزنگ ، روایی همگرای آزمون گری ویلسون را نشان دادند (به نقل از فتحی آشتیانی، ۱۳۸۸).

 

مطالب مرتبط با  پرسشنامه گری ویلسون

نظریه شخصیتی گری

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *