دسته: کارگاه و سخنرانی

دانلود فایل صوتی کارگاه آموزشی روانکاوی فرویدی ۲

دانلود فایل صوتی کارگاه آموزشی روانکاوی (روان درمانی پویشی)

دانلود فایل صوتی کارگاه آموزشی روانکاوی (روان درمانی پویشی)   مشخصات فایل فرمت فایل:  m4a زمان: ۶ ساعت دانلود فایل صوتی کارگاه آموزشی روانکاوی روان‌درمانی روان‌پویشی (Psychodynamic Psychotherapy) شیوه‌ای از روان‌درمانی است که بر...

دانلود کارگاه رفتار درمانی شناختی ۲

کارگاه رفتار درمانی شناختی دانلود فایل آموزشی

کارگاه رفتار درمانی شناختی دانلود کارگاه رفتار درمانی شناختی رفتار درمانی شناختی به شما کمک می کند تا به گونه دیگری اندیشیده ودرنتیجه این طرز تفکرجدید شما میتوانید با رفتارهای سالم ترو درست تری...