دسته: تست فرافکن

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

آزمون ناکامی روزنزوایگ ویژه بزرگسالان برای شناسایی ناکامی و پرخاشگری

آزمون ناکامی روزنزوایگ این آزمون سعی میکند تا واکنشهای آزمودنی را در موقعیتهای ناکام کننده روشن سازد . در هرتصویر نفر سمت چپ در حال گفتن کلماتی است. که می تواند ناکامی خود فرد...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

آزمون دیداری حرکتی بندر گشتالت

تست بندر گشتالت (آزمون دیداری حرکتی بندر گشتالت) به همراه تفسیر تاریخچه تست بندر گشتالت این آزمون در سال۱۹۳۸ توسط لورتا بندر loreta bender تدوین شد . کوپیتز koppitz آن را برای سنجش رشدی...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

نقاشی آدمک رنگی

نقاشی آدمک رنگی مراحل تفسیر نقاشی آدمک رنگی : الف-بررسی جنبه های کلی ب-بررسی جنبه های تحلیلی نقاشی الف-بررسی جنبه های کلی نقاشی آدمک رنگی .۱       محل ترسیم آدمک .۲       ابعاد آدمک و نسبت ها .۳      ...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۲

آزمون ترسیم خانواده و روش اجرا و تفسیر آن ، ویژه کودکان ۵سال تا ۱۳ ساله

آزمون ترسیم خانواده ویژه کودکان روش اجرای آزمون ترسیم خانواده روش اجرای آزمون ترسیم خانواده بسیار ساده است .کودک را در مقابل میزی که کاملا اندازه اوست بنشانید ٬ویک برگ کاغذ سفید و یک مداد...

نقاشی کودکان ۰

نقاشی کودکان : معنی نقاشی کودکان چیست ؟

نقاشی کودکان و تفسیر عناصری که در نقاشی میکشند بچه‌ها به نقاشی علاقه زیادی دارند و آنچه می‌کشند بازتاب دنیای درونی آنهاست. بیشتر بچه‌ها به کارهای هنری‌شان فکر نمی‌کنند یا حتی آن را سانسور...

تست پرسشنامه مقیاس استاندارد روانشناسی سیاهه ۰

آزمون خانه درخت ادم Person ـ Treeـ House

آزمون خانه درخت ادم آزمون فرافکن تفسیر نقاشی‌ها و به طور کلی آزمون‌های فرافکن در اصل بر مبنای نظریه روان‌تحلیلی استوارند. به نظر طرفداران مکتب روان‌تحلیل‌گری، بسیاری از جنبه‌های شخصیتی افراد از راه خودسنجی...