تیپ برونگرا حسی احساسی داوری کننده (تیپ شخصیتی ESFJ)

تیپ برونگرا حسی احساسی داوری کننده (تیپ شخصیتی ESFJ) را در روان راهنما مطالعه کنید

کارکردها : برونگرا – حسی – احساسی – داوری کننده
عنوان : حامی
توصیف : برایتان چه می توانم بکنم؟
دسته بندی : محافظین، امنیت طلب ها، سنت گرایان

تیپ برونگرا حسی احساسی داوری کننده (تیپ شخصیتی ESFJ)

ویژگیهای شخصیتی تیپ برونگرا حسی احساسی داوری کننده

ESFJها اشخاصی خونگرم، معاشرتی، دوستانه و همدل بوده و می خواهند به طور واقعی و عملی به دیگران کمک کنند.
از آنجایی که برای روابط خود با دیگران اهمیت فراوان قائل هستند، برای کسب حسن شهرت تلاش می کنند و میل به راضی کردن دیگران دارند. در واقع آنها نگران جایگاه خود در جامعه هستند. این اشخاص زیاد حرف می زنند و خواهان روابط هماهنگ با دیگران هستند و به سختی تلاش می کنند که به این هماهنگی دست پیدا کنند. در واقع آنان از هر کس یا هر چیز خوششان بیاید، به عنوان الگو به دیگران معرفی می کنند.
به شدت اجتماعی هستند و وقتی از دیگران فاصله می گیرند، بی قرار می شوند. تمایل به همکاری با دیگران برای انجام دقیق و به موقع وظایف دارند، به نیازهای روزانه دیگران توجه کرده و سعی در برآورده ساختن آن دارند و اهمیت زیادی به احساسات دیگران و راضی بودن آنها می دهند. آنان به نیازهای دیگران بیش از نیازهای خود بها می دهند. دوست دارند که مورد نیاز باشند و از کارشان تشکر و قدردانی شود.
ESFJها عملگرا و واقع بین هستند، به حقایق و واقعیتها بها می دهند و اشخاصی سازمان یافته هستند. به حقایق و جزئیات توجه کرده و در خاطره خود نگه می دارند. آنان براساس تجارب شخصی خود یا کسانی که به آنها اعتماد دارند، برنامه ریزی می کنند. با محیط فیزیکی خود در تماس بوده و دوست دارند که پویا و فعال باشند.
از آن جهت که ESFJها هوشیار و سنتی هستند، مسؤولیت پذیر بوده و به وظایف و تعهدات خود پایبند باقی می مانند. برای خود و دیگران بایدها و نبایدهای فراوانی دارند. آنان به نهادهای اجتماعی بها داده و علاقمند به عضویت فعال در نهادها و سازمانهای اجتماعی مختلف اند. روابط اجتماعی برای آنها مهم تلقی می شود و از این رو روابط و پیوندهای اجتماعی خوب و قوی دارند. سعی می کنند برای اشخاص دیگر کار مفیدی صورت بدهند و به خصوص در مواقع سختی و دشواری به آنها کمک کنند. وفاداری حتی در مسائل جزئی از خصوصیات این تیپ شخصیتی است.

نقاط ضعف شخصیتی تیپ برونگرا حسی احساسی داوری کننده

از آنجا که این اشخاص به هماهنگی بهای فراوان می دهند، از تضاد و اختلاف دوری می جویند، حتی اگر بسیاری از مسائل، حل نشده سر جای خود باقی بمانند. این تیپ شخصیتی در مواقعی نسبت به نقطه نظرهای کسانی که به آنها توجه دارند، تأکید بیش از اندازه می ورزند. ممکن است در شرایط سخت و دشوار واقعیتها را نبینند. آنان باید بیاموزند که با تعارضات و اختلافات برخورد صادقانه داشته باشند و بدانند که به خاطر احساساتی که نسبت به دیگران دارند، حتی در دشوارترین موقعیت ها می توانند خوشایند ظاهر گردند.
ESFJها اغلب نیازهای شخصی خود را نادیده می انگارند، زیرا می خواهند هر طور شده دیگران را راضی کنند. برای آنها پاسخ نه دادن به دیگران دشوار است. کمتر تقاضای کمک می کنند، زیرا نمی خواهند که دیگران احیاناً با احساسی ناخوشایند روبرو گردند. برای آنان قبول انتقادات سازنده دشوار است، زیرا مسائل را به شدت شخصی ارزیابی می کنند. آنها وقتی نمی توانند تغییری در زندگی خود بدهند ناراحت می شوند. این اشخاص باید قدمی از مسائل خود فاصله بگیرند و با عینیت بیشتری به آن نگاه کنند.
ESFJها در تلاش خود برای راضی کردن دیگران، گاه دستور می دهند و این ممکن است آنها را به لحاظ رفتاری یک رئیس معرفی کند. از این رو بهتر است که این اشخاص کمی صبر کنند و ببینند آیا اصلا به کمک آنان نیازی وجود دارد یا نه. این تیپ شخصیتی باید قضاوت های خود را درباره مسائل به عقب بیندازد تا بتواند تصمیمات بهتری بگیرد

روابط با دیگران

مهربان، دلسوز و ملاحظه کار هستند.
تمایل زیادی به حرف زدن دارند.
به بهترین کیفیات اشخاص توجه می کنند و رفتار اشخاص مورد نظر خود را آرمان سازی می کنند.
به هماهنگی بها می دهند. دوست ندارند به کسی توهین کنند یا اشخاص را از خود ناامید سازند.
ممکن است قدر نشناس به نظر برسند.
دوست دارند که به شدت مورد توجه قرار بگیرند، تایید شوند و به خاطر کارهایی که برای دیگران می کنند، مورد تایید و تحسین واقع شوند.
دوست دارند مورد نیاز باشند، اما در کار مراقبت کردن از دیگران زیر فشار قرار می گیرند.
اگر بفهمند کسی از کارشان انتقاد می کند، ممکن است افسرده و کسل شوند و یا دیگران را سرزنش نمایند.
دوست دارند سنتها و آداب و رسوم را زنده نگهدارند.
می توانند بی انعطاف، سختگیر و خود مدار باشند و از کسانی که نظراتشان را با آنها در میان نمی گذارند، انتقاد نمایند.

در محل کار

آگاه و هوشیار و سازمان یافته هستند و کارشان را انجام می دهند.
دوست دارند کارشان برنامه ریزی شده و به حالت روزمره درآید.
به جزئیات بها می دهند. دقت می کنند همه چیز با کارایی انجام شود.
بازیگران گروه خوبی هستند. دوست دارند همه افرادی که با آنان همکار هستند، در شمار دوستانشان باشند.
دوست دارند تصمیم گیری ها سریعا انجام شوند. اما نمی خواهند که همه تصمیمات را خودشان بگیرند.
اهل کمک و تعاون بوده و خدمت گذار هستند و دوست دارند به دیگران کمک کنند.
دوست ندارند بر اساس باورهای نظری و فلسفی تصمیم گیری کنند.
در برخورد با دیگران گرم و صمیمی هستند.
بسیار معاشرتی هستند و دوست دارند کارهایی انجام دهند که دیگران در آن حضور داشته باشند.
دوست دارند در محیطی عاری از تضاد و تنش کار کنند. دوست دارند به دیگران کمک کنند تا به شکلی هماهنگ به سمت هدف مشترک خود حرکت کنند.
خواهان مشاغل مدیریتی نیستند، اما وقتی این مقامها را به آنها بدهند، از خود اهتمام فراوان به خرج می دهند.
به مقامات بالا دست احترام می گذارند و معتقدند که دیگران هم باید به مقامات احترام بگذارند.

نقاط قوت کاری تیپ برونگرا حسی احساسی داوری کننده

قاطعیت
احساس مسؤولیت زیاد
مهارتهای سازمانی قوی
انرژی زیاد و میل به انجام کارها
همکاری با دیگران
دیدگاه واقع بینانه و توجه به جزئیات
علاقه مندی و توجه به دیگران همراه با تایید رفتار خوب آنها
توانایی حفظ سنتهای سازمان
وفاداری و توجه به ارزشها
رعایت رویه ها و مقررات

نقاط ضعف کاری تیپ برونگرا حسی احساسی داوری کننده

حساسیت داشتن به انتقادات و شخصی تلقی کردن آنها
حساسیت زیاد داشتن و عدم تحمل شرایط نامطلوب
توجه زیاد به لحظه حال و عدم توجه به آینده
عدم انعطاف پذیری کافی
عدم تمایل به تنهایی کارکردن به مدت طولانی
توجه زیاد از حد به احساسات دیگران
توجه زیاد به جزئیات و نداشتن دید جامع و کلی نگر
تصمیم گیری شتابزده
داشتن نیاز شدید به تعریف و تمجید
بی میلی به آزمودن نظرات و ایده های جدید
مایوس شدن در صورت نبود تایید و تحسین از سوی دیگران
دشواری در شنیدن نظرات متفاوت

رضایت شغلی تیپ برونگرا حسی احساسی داوری کننده

برای یک ESFJ رضایت شغلی یعنی:

این امکان را داشته باشد که با دیگران روابطی گرم و صمیمانه داشته باشد و بتواند به تغییر شرایط زندگی دیگران کمک کند.
کار برای دیگران منافع عملی و ملموس داشته باشد و به او فرصت دهد که مهارتهای ضروری را قبل از استفاده از آنها بیاموزد.
امکان اعمال کنترل داشته باشد، بتواند با اشخاص متعدد کار کند و به آنها کمک کند تا در جهت رسیدن به اهداف خود گام بردارند.
انتظارات روشن و واضحی از کار وجود داشته باشد و معیارها و ملاک های آن روشن باشد.
کار در محیطی با حس همکاری مشترک صورت پذیرد، محیطی رها از تعارض و تنش میان همکاران، سرپرستان، مراجعان، بیماران و غیره.
امکان تصمیم گیری و استفاده از روشهای کارآمد را داشته باشد.
فرصت کافی در اختیارش قرار گیرد تا با دیگران تبادل نظر کرده و نقشی در تصمیم گیری ها داشته باشد.
این امکان را داشته باشد که کارش را سازماندهی کرده و در این کار به اطرافیانش نیز کمک کند تا مطمئن شود که کارها به روال و سیاق درست به جریان می افتند.
کار در محیطی دوستانه انجام شود و دیگران از موفقیتهای وی تعریف کنند، جایی که کارش تأیید گردد و او احساس کند که همکارانش دوستان وی هستند.
کار با توجه به ساختارها و رویه های موجود انجام شود، در آن خط فرماندهی رعایت شود و به مقامات بالا دست احترام گذاشته شود.

مشاغل مناسب تیپ برونگرا حسی احساسی داوری کننده

مشاغل گروه مراقبتهای بهداشتی و پزشکی 

جذابیت مشاغل مراقبتهای درمانی و بهداشتی برای ESFJها این است که آنها می توانند مستقیما با دیگران در تماس باشند. ESFJها، خواه در نقش پزشک و پرستار باشند یا کارهای مشابه دیگر را انجام دهند، از اینکه از مهارتهای خود برای کمک به دیگران استفاده کنند لذت می برند. آنان دوست دارند که زندگی مردم را راحت تر کنند و از شدت تألمات آنها بکاهند. این مشاغل به ESFJها کمک می کند تا روابط قدرتمندی با بیماران و همکاران خود ایجاد کنند.

پزشک
دندانپزشک
پرستار
دستیار پزشک
منشی پزشک
بینایی سنج
متخصص تغذیه
متخصص گفتاردرمانی
متخصص ستون فقرات
فیزیوتراپ
ماساژ درمانگر
دامپزشک
مددکار اجتماعی
رادیولوژیست

مشاغل گروه تحصیلات و آموزش 

ESFJها با دخالت شخصی اقدام به آموزش می کنند. دانش آموزان جوان تر و آنهایی که نیازهای ویژه دارند بیشتر مورد توجه ESFJها قرارمی گیرند. این تیپ شخصیتی از اینکه مهارتهای اولیه را به اشخاص آموزش دهد لذت می برد. کارکردن مستقیم با کودکان خردسال با استقبال ESFJها روبرو می شود.

معلم دبستان
معلم کودکان خاص
پرستار کودک
مربی مهد کودک
مدیر مدرسه
مدیر ورزشی

مشاغل گروه خدمات اجتماعی و مشاوره 

ESFJها از جمله حامیان قدرتمند جامعه ای هستند که در آن زندگی می کنند. آنها اغلب داوطلب می شوند تا در ایجاد و حفظ سازمانهای شهری و مردم نهاد تلاش کنند. کمک به اشخاص و خانواده های آنها برای غلبه به مشکلات برای بسیاری از ESFJها لذت بخش است. آنان توان خوبی در صحبت کردن و متقاعد کردن دیگران داشته و سنگ صبور خوبی هستند. مشاوره کردن، آموزشهای دینی و روحانی بودن ESFJها را جلب می کند زیرا آنها در هر شرایطی مایل به کمک به دیگران هستند.

مدرس علوم دینی
روحانی
مشاور
مددکار اجتماعی
مشاور ترک اعتیاد

مشاغل گروه کسب و کار و تجارت 

دنیای تجارت به ESFJها فرصتی می دهد تا با اشخاص گوناگون ملاقات کنند و به آنها کمک نمایند که به خواسته ها و اهدافشان برسند. آنان از سرعت کار و تحول در بسیاری از این مشاغل لذت می برند و تماس داشتن با مشتریان و مراجعان را دوست دارند. فروش زمینه دیگری است که ESFJها در آن به موفقیتهای شایان توجه می رسند. این تیپ شخصیتی اغلب فروش کالاهای ملموس را ترجیح می دهد. خرده فروشی یکی از کارهای مورد علاقه ESFJهاست.

مدیر روابط عمومی
مدیر فروش
خرده فروش
مشاور مدیریت
مسؤول پذیرش
مدیر هتل
نماینده بیمه

مشاغل گروه فروش و خدمات 

ESFJها به این سبب که دوست دارند با مردم در تماس باشند و به آنها خدماتی را ارائه کنند که زندگی شان از استرس کمتری برخوردار باشد، به کارهای خدماتی علاقه نشان می دهند. کار خدمات مشتریان به آنان فرصت می دهد که به این خواسته خود برسند. ESFJها در مواقع سختی و دشواری مردمانی قابل اعتماد هستند.

مهماندار هواپیما
کارمند آژانس مسافرتی
راهنمای تورهای گردشگری
آرایشگر
بازاریاب
مترجم

مشاغل گروه کارمندی 

اغلب ESFJها سوای مهارتهای میان فردی که در بسیاری از دفاتر مورد نیاز است، از استادی و مهارتهای شخصی فراوان برخوردارند. وقتی ESFJها مهارتی را می آموزند، آن را هرگز فراموش نمی کنند. این تیپ شخصیتی می تواند کارهای روزمره را با دقت فراوان انجام دهد.

منشی
مسؤول دفتر
مسؤول پذیرش
اپراتور اداری
کتابدار

اوقات فراغت تیپ برونگرا حسی احساسی داوری کننده

ESFJها زندگی بسیار شلوغ و پُری دارند. آنها میزبانان بسیار خوبی هستند و دوست دارند دیگران احساس خوبی پیدا کنند. برنامه های میهمانیهای آنها به خوبی برنامه ریزی شده است. ESFJها زمان و انرژی خود را صرف سازمانهای اجتماعی مورد احترام خود می کنند. صرف وقت با دوستان و افراد خانواده برای آنان بسیار مهم است.

پیشنهادات

بی جهت از اختلاف و تعارض فرار نکنید.
به جای اینکه فکر کنید چه باید بکنید، به این توجه کنید که چه می خواهید بکنید.
سعی نکنید بلافاصله هر مساله را حل کنید. تعارض و اختلاف نظر لزوما چیز بدی نیست، می تواند به شما و به همه کمک کند تا رشد کنید.
از سرعت گام خود بکاهید، فرصتی را به فکر کردن اختصاص دهید. به کارهایی بپردازید که توجه شما را به خود جلب می کند، سوزن دوزی، نجاری و کارهای دستی.
به تفاوت میان احساسات واقعی خود و احساساتی که چون فکر می کنید مناسب تر هستند، به آنها تظاهر می کنید، توجه کنید.
خلاصه و مختصر حرف بزنید.
از انجام کارهایی که با روحیه شما همخوانی ندارد، خوداری کنید.
قبل از اینکه به کسی کمک کنید، از او بپرسید که آیا به کمک شما احتیاج دارد.
برای رسیدن به خواسته خود از سلطه جویی استفاده نکنید.
وقتی خواسته مورد نظرتان برآورده نمی شود، از سرزنش دیگران خودداری ورزید.
به جای اینکه همیشه از دیگران سوال کنید، به خودتان اعتماد کنید.
به توانمندی های خود بها دهید.
رمز موفقیت یک ESFJ آرام بودن، توجه به امکانات مورد نیاز آینده و شخصی نکردن مسائل است.


مطلب مرتبط  : کدام تیپ با کدام تیپ ازدواج کند بهتر است؟ 


فهرستی از افراد مشهور با تیپ شخصیتی ESFJ 

بازیگران و سرگرم‎کنندگان تیپ برونگرا حسی احساسی داوری کننده

همکاری با بازیگران دارای تیپ ESFJ معمولا  لذت‎بخش است و آن‎ها به ندرت منش و رفتاری مانند یک «فوق ستاره» را از خود نشان می‎دهند.

از جمله این دسته از افراد می‎توانیم به اسامی زیر اشاره کنیم:

هیو جکمن: بازیگر استرالیایی
اوا لونگوریا: بازیگر آمریکایی
دنی گلاور: بازیگر آمریکایی
ریچل مک‌آدامز: بازیگر کانادایی
جنیفر گارنر: بازیگر آمریکایی
کریس فارلی: بازیگر آمریکایی
مری تایلر مور: بازیگر آمریکایی
پنه لوپه کروز: بازیگر و مدل اسپانیایی
وودی هارلسون: بازیگر آمریکایی
جک بنی: کمدین و بازیگر آمریکایی
آلیسون هانیگان: بازیگر آمریکا
جیسون سیگل: بازیگر آمریکایی
دیانا ایگران: بازیگر آمریکایی
سالی استروتهرس: بازیگر آمریکایی
تایرا بنکس: سوپر مدل آمریکایی و میزبان برنامه‎های تلویزیونی
مایکل پالین: کمدین و بازیگر انگلیسی
دسی آرناز: رهبر گروه موسیقی و بازیگر کوبایی
استیو هاروی: کمدین و میزبان بازی‎های تلویزیونی آمریکایی
دون نوتس: بازیگر آمریکایی
سارا جسیکا پارکر: بازیگر آمریکایی
دیک کلرک: مجری آمریکایی تلویزیون و رادیو
ونسا هاجنز: بازیگر و خواننده آمریکایی
ایوان ریچل وود: بازیگر آمریکایی
مارتا استوارت: طراح آمریکایی و شخصیت مشهور تلویزیونی
سالی فیلد: بازیگر آمریکایی
جسیکا بل: بازیگر آمریکایی
جولی والترز: بازیگر انگلیسی

کسب و کار

افراد دارای تیپ شخصیتی ESFJ عاشق نظم، شفافیت و ساختار هستند و عضو خوبی از سازمان‎های شرکتی می‎شوند. از جمله چنین شخصیت‎هایی می‎توانیم به اسامی زیر اشاره کنیم:

سام والتون: بنیان‎گذار آمریکایی شرکت فروشگاه‎های زنجیره‎ای وال‎مارت
اندرو کارنیج: بشر دوست و کارخانه‎دار اسکاتلندی
ری کراک: بنیان‎گذار آمریکایی مک‎دونالد

ورزشکاران تیپ برونگرا حسی احساسی داوری کننده

افراد دارای تیپ شخصیتی ESFJ به صورت بالفطره میل به رقابت ندارند ولی در جمع کردن افراد در کنار یکدیگر به شکل یک تیم عملکرد خوبی دارند و مربیان عالی می‎شوند. از جمله آن‎ها می‎توانیم به شخصیت‎های زیر اشاره کنیم:

تری بردشا: کوارتربک آمریکایی و مجری رادیو
Steve Spurrier : مربی فوتبال آمریکایی
رشید والاس: بازیکن آمریکای بسکتبال
نانسی کریگان: ورزشکار آمریکایی اسکیت روی یخ
جو گیبز: مربی فوتبال آمریکایی
الویس استویچگو: ورزشکار کانادایی اسکیت روی یخ

موسیقیدانان تیپ برونگرا حسی احساسی داوری کننده

موسیقیدانان دارای تیپ شخصیتی ESFJ افرادی خونگرم و برونگرا هستند و خودشان را وقف طرفدارانشان می‎کنند. از جمله موسیقیدانان با این تیپ شخصیتی می‎توانیم به افراد زیر اشاره کنیم:

جنیفر لوپر: بازیگر و خواننده آمریکایی
التون جان: خواننده و پیانیست انگلیسی
دیانا راس: خواننده آمریکایی
تینا ترنر: رقاص و خواننده آمریکایی
ماریا کری: خواننده آمریکایی
آلیشا کیز: پیانیست و خواننده آمریکایی
ویتنی هیوستون: خواننده آمریکایی
لورتا لین: خواننده آمریکایی
سامی دیویس جونیور: خواننده و بازیگر آمریکایی
رندی جکسون: موسیقیدان آمریکایی و شخصیت معروف تلویزیونی
مری جی. بلایژ: خواننده آمریکایی
جری هالیول: خواننده انگلیسی
کلی آیکن: خواننده آمریکایی
ریبا مک‌اینتایر: خواننده آمریکایی
آریانا گرانده: خواننده آمریکایی
شنایا توین: خواننده آمریکایی
ویکتوریا بکهام: خواننده و طراح مد انگلیسی
سلین دیون: خواننده کانادایی
اد شیرن: ترانه‎نویس و خواننده انگلیسی

سیاستمداران و رهبران جهانی تیپ برونگرا حسی احساسی داوری کننده

افرادی دارای تیپ ESFJ با آن که آرمان‎خواهی و جاه‎طلبی بعضی از تیپ‎های شخصیتی دیگر را ندارند ولی شخصیت صلح‎جو آن‎ها باعث می‎شود سیاستمدارانی عالی باشند.

از جمله آن‎ها می‎توانیم اشخاص زیر را نام ببریم:

ویلیام مک‎کینلی: رئیس جمهور آمریکا
جان بونر: سخنگوی نماینده مجلس آمریکا
شاهزاده ویلیام دوک کمبریج
اسقف دزموند توتو: فعال حقوق اجتماعی آفریقای جنوبی
جان کانلی: شهردار ایالت تگزاس آمریکا

روزنامه‎‌نگاران تیپ برونگرا حسی احساسی داوری کننده

آن‎هایی که تیپ ESFJ را دارند، اشخاصی دوست‎‎داشتنی و قابل اعتماد هستند، شایستگی‎های مهمی که یک روزنامه‎نگار یا خبرنگار خوب باید داشته باشد.

از جمله آن‎ها می‎توانیم به اسامی زیر اشاره کنیم:

لری کینگ: میزبان برنامه‎های آمریکایی گفتگو محور
باربارا والترز: خبرنگار تلویزیونی آمریکایی
کریس والاس: گوینده آمریکایی تلویزیون
لسی استاهل: روزنامه‎نگار تلویزیونی آمریکایی

شخصیت‎های خیالی تیپ برونگرا حسی احساسی داوری کننده

در پایان به تعدادی از شخصیت‎های خیالی از دنیای تلویزیون، کتاب و سینما می‎رسیم که می‎توانند تیپ شخصیت ESFJ را داشته باشند.

شخصیت راکی بالبوا در سری فیلم‎های راکی
شخصیت جوی در کارتون درون و بیرون
شخصیت برنادت در سریال تئوری بیگ بنگ
شخصیت دوروتی در داستان جادوگر شهر اوز
شخصیت لزلی نوپ در سریال Parks & Recreation
شخصیت ند فلاندرز در سریال سیمپسون‎ها
شخصیت دکتر لئونارد مک‎کوی در سری فیلم‎های پیشتازان فضا
شخصیت سوکی استاکهاو در سریال خون واقعی
شخصیت استیون در سریال کارتونی جهان استیون
شخصیت وندی در کتاب پیتر پن
شخصیت لیلی در سریال آشنایی با مادر
شخصیت بیبلو بگینز در فیلم هابیت
شخصیت رز تایلر در سریال دکتر هو
شخصیت لیدی گرانتهام در سریال دانتون ابی
شخصیت سانسا استارک در سریال بازی تاج و تخت
شخصیتی لیلی پاتر در داستان‎های هری پاتر
شخصیت پریمورز اوردین در سری فیلم‎های بازی‎های گرسنگی
شخصیت جار جار بینکس در سری فیلم‎های جنگ ستارگان
شخصیت بث گرین در سریال مردگان متحرک
شخصیت Vdel در انیمه Dragonball Z.

 

دانلود پرسشنامه مایرز بریگز برای سنجش تیپهای شخصیتی

توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل ارسال نمیشود. در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *