روان شناسی حرص و طمع

روان شناسی حرص و طمع را در وبسایت روان راهنما مطالعه کنید

نخستین نافرمانی در برابر پروردگار از سه چیز ریشه گرفت: غرور شیطان، آزمندی آدم و حسادت قابیل. دیو آز از درون بر دل و جان آدمیان چیره و روح و روان او را به حرص و طمع آلوده می سازد، آنگاه به ستم به دیگران و زیر پا گذاشتن مال و جانشان در راستای آزمندی های خود دست می یازند.

واقعیت این است که برپایی تمدنی سالم فقط به پشتوانه دل های درست ممکن است و تا هنگامی که وجدان آدمیان راست مدارانه و رشدیافته نشود و خواست ها پاک نشود، هرگز از سرکشی های آدمی کاسته نخواهد شد، چرا که در سرشت آدمیان، از کودک تا کهنسال، انبوهی سهمگین از شهوات نفسانی جا گرفته است. از این رو آدمیان به آسانی و سادگی به درندگانی دگرگون می شوند که پیدا و پنهان به چپاول و کشتار یکدیگر می پردازند. پس شگفت انگیز نیست که می بینیم همه مذاهب آسمانی و مکاتب زمینی که رستگاری آدمیان را در آماج خود نشانده اند، گردآورده ای از آداب و آیین و اندرز و رهنمود را با خود همراه داشته باشند، بلکه چنگال و دندان این دیو درون آز را کوتاه کنند.

روان شناسی حرص و طمع

آزمندی و حرص و طمع ورزی، پدیده ای سرشتی و غریزی در درون آدمیان است که از اندرون دل و پنهان پندار، در لابه لای گفتار و کردار ایشان پیدا می شود. هرچند آدمیان آزمند گمان می کنند که دیگران نمی فهمند، اما آهنگ گفتار و گونه واژگان، نشان دهنده پندار و خمیرمایه اوست و هرگز در پشت پرده های نیرنگ پنهان نخواهد ماند؛ چرا که از کوزه همان تراود که در اوست!

دیو درون آز، آدمی را به بند شهوت نام و مال و مقام و ماندگاری کشانده و هراس از مرگ (این واپسین سفر ناگریز) را بر تار و پود و دل و جان آدمی چیره می سازد. آنان که با حرص و طمع، روزهای زندگی شان را سپری می کنند، همواره در بند و گرفتارند و به آزادی و آزادگی دست نخواهند یافت. آزمندی و طمع ورزی، آسان و شتابان، آدمیان را به وادی بردگی می کشانند که در آن، خردها در بند و خواست های آزمدارانه بر تخت پادشاهی اند. آدمیان در بند و گرفتار آزمندی و طمع ورزی، دنیادیده و پیشکسوت هم باشند، نابرخوردار از خردمندی و حمکت هستند؛ چرا که دیو آز، خرد و حکمت از دل دانایان و دانشمندان می زداید. این گونه است که در همه مذاهب آسمانی و مکاتب زمینی که رستگاری آدمیان را در آماج نشانده اند، آزمندی و طمع ورزی را ریشه و سرچشمه ویرانی و فروپاشی شایستگی و بزرگ منشی آدمیان شناسانده اند.

  مطلب مرتبط با روان شناسی حرص و طمع : روان شناسی حسادت

رهایی از چنگال این دیو درون، فقط با برخورداری از بسندگی و بزرگ منشی (قناعت و مناعت طبع) می تواند فراهم شود، اما این به آن معنا نیست که آدمی از کوشش خودداری و پرهیز کند و به اندک بسازد و به نابرخورداری و فقر بسنده کند! بلکه به این معناست که آدمی در پس پشتکار و کوشش، به آنچه «روزی و قسمت» او بوده خشنود باشد و از چشم داشتن و حسادت به دستاورد دیگران خودداری کند.

این به سختکوشی، پشتکار و کوشش شبانه روزی ارتباط دارد؛ چرا که کسی می تواند به دستاوردهای دیگران چشمداشت نداشته باشد که در زندگی به پشتوانه خود گام بردارد و نیازمند آویزان شدن به این و آن و سرسپردگی ظاهری یا واقعی نباشد.

ممکن است کسی توانگر، دارا و برخوردار باشد و در کنار سختکوشی و پشتکار فراوان، به بسندگی و بزرگ منشی بهره مند باشد و در همین حال تنگ دستی به ظاهر درویش پیشه، تا ژرفای دل و جان گرفتار چنگال دیو آز باشد و بکوشد آسان خواهی و تن پروری و کم کنشی اش را با پوستین درویش مسلکی بپوشاند و توجیه کند.

مطلب مرتبط روان شناسی حرص و طمع : مهارتهای زندگی

چنین بسندگی و بزرگ منشی ای، پدیدآورنده یک آرامش سازنده و رشددهنده درونی پایدار و ماندگار است که آدمی را از خستگی و هرزگی بیهوده و اندوه ناگوار و ماندگار رهایی بخشیده و او را بی درنگ آماده جانفشانی و فداکاری آزاده وار خواهد ساخت.

اما چیره شدن منش و خوی آزمندی، آرامش را برای همیشه از آدمی می ستاند تا همواره در درد و دشواری و رنج و عذاب روحی به سر برد؛ چرا که فزونی خواهی آدمیان آزمند بدان می انجامد که آنان از آنچه دارند، لذت نبرند و همواره در جست وجوی آنچه دور از دسترس ایشان و نزد دیگران است، کوشش بیهوده کنند. این همان دوزخ دایمی آدمیان آزمند است که آنان را از کرامت و شرافت فرسنگ ها دور می سازد. افسوس که آدمیان آزمند این گرفتاری در گرداب خواری و فرومایگی را نمی بینند و بیماری آزمندی شان را با بلندپروازی اشتباه می گیرند. حسادت، بخل، کینه توزی و ستیزه جویی، همه و همه سرشاخه ها و برآمدهای دیو درون آز هستند. پیامد واپسین آزمندی، برای آدمی فرومایگی ماندگار خواهد بود، هرچند در کوتاه مدت با دستاوردهای سترگ همراه باشد.

منبع روان شناسی حرص و طمع : دکتر اوحدی/ روزنامه اعتماد

توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *