سالمند آزاری را چطور شناسایی کنیم ؟

سالمند آزاری :

سالمند آزاری عبارت است از هرگونه کنش عمدی یا کم دقتی که سبب صدمه جسمی یا روحی به سالمندان میشود. این صدمه میتواند از طرف اعضای خانواده، دوستان، یا قیم باشد. سالمند آزاری به سه نوع تقسیم می‌شود:

آزار جسمی و جنسی

آزار احساسی و روحی

آزار مالی

اگر به یک شخص سالمند در خانواده خود مضنون هستید یا شخص سالمندی را می‌شناسید که مورد آزار قرار گرفته است شما بایستی به مسولین مربوطه گزارش دهید که می‌توانند از این شخص حمایت کنند.

سالمند آزاری : قسمت اول

شناسایی آزار جسمی و جنسی

سالمند آزاری

جسم سالمند را برای پیدا کردن هرگونه زخم بررسی کنید.

سالمندی که مورد آزار قرار می‌گیرد ممکن است دارای کبودی، ورم یا جراحت‌های دیگر باشد. آزار جسمی هنگامی است که شخصی با توسل به زور سبب جراحت یا صدمه جسمی به شخص دیگر می‌شود. اگر یک سالمند مورد آزار جسمی قرار گیرد، ممکن است آثار آن در هر جایی از بدن مثل صورت، بازو، پا، ناحیه شکمی یا کمر مشاهده شود.

-کبودی ممکن است ناشی از ضربه دست، شلاق سیمی یا کمربند باشد. کبودی همچنین ممکن است ناشی از جلوگیری و ممانعتی باشد که با گرفتن کمر یا مچ پا انجام می‌شود.

-بریدگی‌ها و خراش‌ها را نیز پیدا کنید. بریدگی‌ها ممکن است کوچک یا بزرگ به شکل گروهی یا خوشه‌ای باشند. بریدگی‌ها و خراش‌ها ممکن است ناشی از ناخن شخص یا ابزارهای برنده و تیزی مثل چاقو، تیغ ریش تراش یا قیچی باشند.

سالمند آزاری

دقت کنید که لباس شخص پاره شده یا نه

به لباس شخص نگاه کنید تا ببینید آیا جرخوردگی، پارگی یا سوختی در آن وجود دارد یا نه. این‌ها همگی می‌توانند علائم بدرفتاری با سالمند باشند.

-همچنین بایستی توجه کنید که آیا وسایل شخصی سالمند مثل عینک، جواهرات یا چیزهای دیگری که برای او ارزشمند هستند صدمه دیده‌اند یا نه. از این طریق می‌توانید پی ببرید که شخص مورد آزار قرار گرفته یا نه.

سالمند آزاری

علائم مراقبت ضعیف را جستجو کنید.

اگر شخص دیگری مثل اعضاء خانواده یا قیم از سالمند مراقبت کنند شما بایستی دقت کنید که آیا علائم مراقبت ضعیف وجود دارد یا نه. مراقبت ضعیف منجر به کثیفی یا خاکی شدن لباس، بهداشت ضعیف، زخم بستر یا کاهش وزن ناگهانی شده که همگی  آزار جسمی محسوب می‌شوند.

-همچنین باید دقت کنید که اگر مو و ناخن‌های شخص بلند شده یا ژولیده هستند و یا مشکل دندان پیدا کرده قطعاً مورد آزار قرار گرفته است. این علائم همگی نشان آزار جسمی بوده که ناشی از غفلت پرستار یا مراقب است.

سالمند آزاری

به برنامه دارویی و دُز مصرف شخص سالمند دقت کنید.

آزار جسمی ممکن است از طریق دُز نادرست دارو یا دادن داروی زیاد به سالمندان نیز رخ دهد. اگر برنامه دارویی سالمند را شخصی مثل قیم مدیریت می‌کند، شما می‌توانید دُز درست دارو به سالمند را کنترل کنید تا زیاد مصرف نکند.

سالمند آزاری

به عفونت تناسلی یا مسائل مربوط دیگر توجه کنید

اگر سالمند را با جراحت جسمی یا احساس رنجوری رها کنیم در واقع مورد آزار جنسی قرار گرفته است. دقت کنید که سالمند از درد، رنجش یا عفونت تناسلی مثل اس.تی.آی شکایت دارد یا نه. اگر پزشک سالمند، عفونت تناسلی یا اس.تی.آی. را تأیید کرد بی درنگ باید درمان شود.

-شما همچنین بایستی بررسی کنید که آیا ناحیه تناسلی فرد ورم کرده و کبود شده یا نه. اکر شده بایستی بدانید که مورد آزار جنسی قرار گرفته است.

سالمند آزاری

دقت کنید که شخص سالمند مشکل راه رفتن یا نشستن دارد یا نه.

ممکن است شخص ناگهان نخواهد از تخت خواب پایین بیاید یا مشکل راه رفتن داشته باشد. این وضعیت می‌تواند نشان این باشد که شخص آزار جنسی را تجربه کرده باشد و به ویژه در ناحیه لگن کبود یا زخم شده باشد.

سالمند آزاری : قسمت دوم

شناسایی آزار احساسی و روحی

از شخص سالمند بپرسید که آیا احساس تهدید یا صدمه دیدن کرده است.

اگر هیچ نشانی از آزردن مشاهده نمی‌شود بایستی تلاش کنید که آزار احساسی و روحی را شناسایی کنید. اگرچه برای یک فرد سالمند مشکل است که درمورد آزار دیدن خود بحث کند اما شما بایستی سعی کنید که از وی بپرسید که قیم، پرستار یا شخصی که با آن درتماس است او را تهدید یا مصدوم کرده یا نه. این کار را دقیق و بدون حضور هیچ فرد دیگری انجام دهید تا شخص سالمند احساس امنیت کرده و بتواند در مورد هرگونه آزار احساسی و روحی که تجربه کرده، بحث کند.

-با پرسش این سوال‌ آغاز کنید: آیا تاکنون تهدید شده ای؟ یا آیا قیم یا مراقب خود را دوست داری؟ همچنین می‌توانید شخص سالمند را مطمئن کنید که شما آماده صحبت کردن درباره هر مسئله ای هستید

که ممکن است او داشته باشد. لطفا بدانید که هر مشکلی با پرستار خود دارید، می‌توانید به راحتی از من بپرسید.

دقت کنید که آیا فرد افسرده و منزوی نیست.

برخی اوقات شخص سالمند نمی‌تواند درمورد تجربه آزر خود شفاهاً صحبت کند و حتی به‌خاطر ترس و اضطراب از دیگران فرار کند. حتی ممکن است از ترک کردن اتاق خود امتناع کند و نخواهد وارد تغامل اجتماعی با دیگران شود.

به تغییر در روند عادی زندگی یا رفتار شخص سالمند توجه کنید.

هر تفییر منفی در رقتار شخص باید به‌عنوان نشانی محسوب شود که حتما مسئله ای وجود دارد لذا شما باید بررسی کنید که آیا شخص سالمند فراموش شده یا با او بدرفتاری شده است یا نه. این باعث امتناع از پیاده روی روزانه یا تغییر اشتها، کاهش دیدار و تماس با دیگران می‌شود. اختلال در روند عادی زندگی نشان این است که شخص از آزار احساسی و روحی رنجور بوده و بیمناک است که مبادا کسی از وضعیت او باخبر شود.

سالمند آزاری

نشانه‌های اضطراب، آشفتگی و یا هراس از دیگران را بررسی کنید

سعی کنید که بفهمید آیا شخص سالمند از افراد خاصی که دور و بر وی هستند هراس دارد یا نه. از طریق باز شدن چشمها، تیک‌های عصبی یا فقدان تماس بصری می‌توانید به این نکته پی ببرید. این علائم حاکی از این است که شخص سالمند از آزاررسانی شخص خاصی هراسان است.

شخص سالمند همچنین ممکن است نشان‌های دیگری از آشفتگی و هراس مثل جویدن ناخون، کشیدن موها، جر زدن لباسها یا لکنت زبان در حضور آزار دهنده خود را نیز بروز دهد.

سالمند آزاری : قسمت سوم

شناسایی آزار مالی

هر گونه فعالیت مشکوک در حساب بانکی سالمند را بررسی کنید.

این می‌تواند شامل پول کشیدن در حد کلان از حساب بانکی شخص یا استخراج پی در پی پول از حساب بانکی وی باشد. همچنین می‌توانید در مورد پول کشیدن از طریق خودپرداز از حساب که توسط شخص سالمند (به‌ویژه اگر بستری باشد) تصدیق نشده نیز جستجوکنید.

-همچنین باید درمورد پرداخت کلان به سازمان‌های خیر احتیاط کنید که مشکوک به‌نظر می‌رسند و یا پرداخت‌ برای کالاهایی که شخص سالمند نیازی ندارد یا در اختیارش نمی‌باشند. این کنش نشان می‌دهد که سازمانی کلاهبردار اما به ظاهر خیر از این شخص سو استفاده مالی کرده است. ممکن است شخصی نیز از کارت اعتباری این سالمند برای خرید کالاهای خوداستفاده کند. این کار نشان آشکار آزار مالی است.

سالمند آزاری

اگر شخص سالمند،اراده یا قدرت وکالت خود را تغییر می‌دهد شما حتماً آن‌را یادداشت کنید. تغییر ناگهانی در اراده یا قدرت وکالت شخص بایستی با تردید ملاحظه شود: خصوصاً اگر این تغییر، شخصی را منتفع می‌کند که برای خانواده وی ناشناخته بوده یا در حال امتیاز گرفتن از وی می‌باشد.

-شما بایستی با وکیل شخص مشورت کنید تا تعیین کند که چرا این شخص تصمیم گرفته اراده خود را تعدیل کند و تصدیق کند که این‌کار هنگامی انجام شد که شخص دارای سلامت روحی و جسمی بود.

بررسی کنید که آیا شخص دارای بدهی یا حساب معوق می باشد یا نه.

اگر شخص دارای هجمه ای از حساب های پرداخت نشده است که ظاهراً در هر ماه به موقع پرداخت شده اند ؛ بدانید که شخص دیگری پول او را به حساب خود دایورت می کند. این وضعیت باعث می شود که شخص سالمند حساب پرداخت از دستش خارج شود و حتی از این مشکل نیز بی خبر باشد. به ویژه اگر بستری باشد یا داروی خاص مصرف کند.

شما باید گزارش بانکی این شخص را با بدهی های او مقایسه کنید تا تًیید شود که پول از حساب شخص میاد بیرون اما پرداختی صورت نگرفته است. احتمالاً این پول به جای پرداخت، به جیب آن شخص رفته است که در حال آزار مالی شخص آن سالمند است.

درمورد فقدان هر چیز ارزشمندی دقت کنید

مراقب سر به هوا ممکن است چیزهای گران بهایی را بدزدد و آن ها را برای پرداخت بدهی خود یا تهیه مواد اعتیاد به الکل یا دارو استفاده کند. توجه کنید که آیا شخص سالمند تاکنون جواهر، اثر هنری، نقره جات  یا هر وسیله باارزش دیگری را گم کرده است یا نه. این می‌تواند یک مسئله تدریجی باشد که وسایل گران بهایش به مرور زمان ناپدید می‌شوند یا ناگهان به سرقت می‌روند؛ یعنی همه وسایل گران بهایش یکباره دزدیده می‌شوند.

سالمند آزاری : قسمت چهارم

گزارش دادن سالمند آزاری

با پلیس تماس بگیرید

اگر آزار مشهودی مشاهده کردید حتما به پلیس زنگ بزنید و این عمل زشت را به او گزارش دهید. آنچه دیده اید را دقیقا گزارش دهید تا بتوانید به پرسش‌های لازم پاسخ دهید.

با خانواده شخص سالمند در تماس باشید.

اگر آزاری را مشاهده کردید و خانواده شخص سالمند را می‌شناسید سعی کنید با آن‌ها تماس بگیرید و آن‌ها را در جریان بگذارید. ضمن این‌که این روش، روش مستقیمی  برای کمک به دشخص سالمند نیست، اما به خانواده او فرصت می‌دهد که برای کمک به سالمند با توجه به موقعیت آن تصمیم بگیرند.

پست مرتبط با سالمند آزاری : کتاب راهنمای سلامت سالمندان

سالمند آزاری

مقالات متنوع روانشناسی در روان راهنما

توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *